Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Online Kennis- en Expertisecentrum huisvesting aandachtsgroepen en ouderen

Welkom op het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC). Hier vind je alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Ook blijf je op de hoogte van de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo ondersteunen we provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Aandachtsgroepen en ouderen

Met de Nationale Woon- en Bouwagenda herneemt het Rijk de regie op de volkshuisvesting. Onder deze agenda hangen zes programma’s, waaronder het programma Een thuis voor iedereen voor aandachtsgroepen en het programma Wonen en zorg voor ouderen. Klik op de links om specifieke informatie per doelgroep te lezen.

Contact

Gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen en maatschappelijke organisaties kunnen met vragen over het programma Een thuis voor iedereen terecht bij het Klantcontactcentrum van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG verzorgt de afhandeling van deze vragen. Het Klantcontactcentrum van de VNG is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur en is telefonisch via 070 373 83 93 en per mail via info@vng.nl te bereiken.
 

Publicaties

Praktijkverhalen