Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC)

Welkom op het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC). Hier vind je alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Ook blijf je op de hoogte van de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo ondersteunen we provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Aandachtsgroepen en ouderen

Met de Nationale Woon- en Bouwagenda herneemt het Rijk de regie op de volkshuisvesting. Onder deze agenda hangen zes programma’s, waaronder het programma Een thuis voor iedereen voor aandachtsgroepen en het programma Wonen en zorg voor ouderen. Klik op de links om specifieke informatie per doelgroep te lezen.

Activiteiten

Digitale inloopbijeenkomst: Huisvesting voor aandachtsgroepen

Deze inloopbijeenkomst staat vooral in het teken van de voorgenomen wetgeving. In elk geval komen aan bod: de stand van zaken van het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting, de planning omtrent woonzorgvisie en urgentieregeling, en de relatie tussen aandachtsgroepen en urgentiecategorieën. Uiteraard is voldoende ruimte om vragen te stellen. Interesse? Deelnemen kan via Teams, kijk voor de link op de website van de VNG. Aanmelden is niet nodig.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Congrescentrum 1931, ’s-Hertogenbosch

Experiment stimuleren doorstroming in de particuliere sector

Stimuleert jouw gemeente de doorstroming van senioren op de woningmarkt? Richt je daarbij ook op de doorstroming van senioren woningeigenaren? Platform31 start hierover een experiment. Samen met gemeenten gaan zij aan de slag om een samenhangend pakket van maatregelen te ontwikkelen gericht op doorstroming binnen de particuliere sector. Doe je mee? Aanmelden kan tot en met 12 mei 2023.

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie Fysieke en online bijeenkomsten (meer informatie volgt)

Informatiebijeenkomst selectieve woningtoewijzing

Bent u als gemeente al bekend met de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel de 'Rotterdamwet' genoemd? Deze wet biedt gemeenten mogelijkheden voor selectieve woningtoewijzing aan woningzoekende huurders. Het geldt voor wooncomplexen, straten of gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. Ontdek in de bijeenkomst meer over deze wet.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Mariënhof

Publicaties

Praktijkverhalen