Financiële regelingen huisvesting aandachtsgroepen

Hier vind je een overzicht van de financiële regelingen die het Rijk beschikbaar stelt voor het realiseren van de huisvesting voor aandachtsgroepen.

Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen (SZGW)

De Stimuleringsregeling voor Zorggeschikte Woningen (SZGW) helpt woningcorporaties en zorgaanbieders woningen te bouwen en transformeren.

Lees meer over deze regeling op de website van de RVO.

Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

De Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen is beschikbaar voor het versnellen van de realisatie van flex- en transformatiewoningen voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben.

Lees hier meer over deze regeling.

Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA)

Middels de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen kunnen gemeenten een aanvraag indienen om woonruimte voor aandachtsgroepen te realiseren.

Lees meer over deze regeling op de website van de RVO

Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen kunnen de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) aanvragen. De SOO financiert de bouw van een ontmoetingsruimte bij woonvormen waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen).

Lees meer over deze regeling op de website van de RVO.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) ondersteunt particulieren en sociale ondernemers bij de financiering van kleinschalige innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren.

Lees meer over de regeling op de website van de RVO.

Regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders

De regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders helpt gemeenten om sneller woningen geschikt te maken voor bewoning door grote gezinnen vergunninghouders (vanaf 7 personen). Dat kan bijvoorbeeld door het aanpassen of transformeren van een pand.

Voor meer informatie kijk op de website van de RVO

Hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor gemeenten

Met de Hotel-en accommodatieregeling (HAR) kunnen gemeenten per statushouder eenmalig een vast bedrag ontvangen. Met dat bedrag kan de gemeente tot 6 maanden het tijdelijke onderdak en adequate begeleiding van statushouders bekostigen. Er is budget om maximaal 2.500 statushouders op deze manier eerder vanuit de asielopvang naar hun gemeente te laten verhuizen. Een statushouder binnen de regeling telt mee voor de taakstelling van de gemeente.

Lees hier meer over de regeling Hotel-en accommodatieregeling (HAR).

Transformatiefaciliteit

De Transformatiefaciliteit stimuleert de voorfinanciering voor kansrijke woningbouwprojecten met een (nog) onzeker rendement op voormalige bedrijfs- en industrielocaties in grote steden. Ontwikkelaars kunnen een lening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Lees hier meer over de Transformatiefaciliteit.

Op de hoogte blijven van financiële regelingen?