Huisvesting ouderen

Het aantal 75-plussers neemt de komende jaren toe van 1,4 miljoen in 2020 naar 2,6 miljoen in 2040 en 2,9 miljoen in 2050. Dit betekent dat er meer woningen voor ouderen moeten komen waar de juiste zorg en ondersteuning mogelijk is. Het Programma Wonen en zorg voor ouderen stimuleert de versnelling van de woningbouw voor ouderen en de doorstroming van de woningmarkt.

Op deze pagina vind je ondersteuningsmaatregelen, financiële regelingen, handreikingen en tools die helpen bij de huisvesting van ouderen.

Ondersteuning

Om verschillende partijen te helpen bij het sneller creëren van huisvesting voor ouderen is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid en andere partners beschikbaar.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Handreikingen en tools

Praktijkvoorbeelden