Huisvesting woonwagenbewoners

Niet iedereen heeft dezelfde woonwensen en wil wonen in een standaard koop- of huurwoning. Dit hangt samen met leefstijl, persoonlijke voorkeuren en culturele opvattingen. Wonen in een woonwagen op een woonwagenlocatie is hier een voorbeeld van. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid van woonwagenbewoners. Dat doen ze door te zorgen voor voldoende standplaatsen. Woningcorporaties hebben een rol bij het bouwen en verhuren van standplaatsen en woonwagens. In 2018 heeft de minister van BZK het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat een visie op het standplaatsenbeleid die in lijn is met het mensenrechtelijk kader voor de culturele identiteit van Roma, Sinti en woonwagenbewoners.

Op deze pagina vind je ondersteuningsmaatregelen, financiële regelingen, handreikingen en tools die helpen bij de huisvesting van woonwagenbewoners.

Ondersteuning

Om verschillende partijen te helpen bij het sneller creëren van huisvesting voor woonwagenbewoners is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid en andere partners beschikbaar.

Praktijkvoorbeelden

Bekijk hier drie praktijkvoorbeelden van het opstellen van woonwagenbeleid.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Activiteiten

7 december: Webinar op weg naar extra standplaatsen voor woonwagens

Hoe kun je op regionaal niveau samenwerken? Dit webinar is bedoeld voor professionals die geïnteresseerd zijn in, of betrokken zijn bij, het realiseren van extra standplaatsen voor woonwagens.