Handreiking: Samenwerken aan woonzorgvoorzieningen voor jongeren in een kwetsbare positie

Met de handreiking ‘Samenwerken aan woonzorgvoorzieningen voor jongeren in een kwetsbare positie’ geeft de VNG handvatten om tot een gezamenlijke programmeringsstrategie te komen voor de huisvesting van jongvolwassenen in de leeftijd 16-27 in een kwetsbare positie.

Cruciaal voor doorstroom en zelfredzaamheid

Passende en betaalbare huisvesting is een belangrijke factor voor jongvolwassenen om op te groeien tot zelfstandig en zelfredzaam burger. Het valt niet mee om voldoende woonzorgplekken aan te bieden aan jongvolwassenen, waardoor jongeren onnodig lang op dure zorgplekken verblijven of zelfs dak- en thuisloos worden. Denk aan jongeren die noodgedwongen 14 maanden moeten doorbrengen in de noodopvang. Of een jongere die 22 maanden moet wachten op een zelfstandige woning en ondertussen een plek in de woonzorgvoorziening bezet houdt.