Huisvesting mensen met een sociale en/of medische urgentie

Onder mensen met een sociaal en/of medische urgentie verstaan we een groep mensen die dringend op zoek is naar een andere woning en soms voorrang krijgt. Denk bij sociale urgentie aan mensen die ernstig in de knel zitten door dreigende dakloosheid, mensen met overlast gevende buren, mensen in een moeizame scheiding, mensen met plotseling inkomensverlies, mensen in acute noodsituaties en voormalige sekswerkers. Medisch urgente woningzoekenden zijn bijvoorbeeld mensen die door medische redenen niet meer in hun huis kunnen blijven wonen, denk hierbij aan rolstoelafhankelijken. 

In 2020 zijn 360 woningen opgeleverd voor mensen met een sociale urgentie, wat neerkomt op 20% van het totaal aantal woningen voor kwetsbare groepen. De precieze omvang van de groep medische urgenten is onbekend. Provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen werken samen aan het creëren van voldoende betaalbare permanente huisvesting.

Op deze pagina vind je ondersteuningsmaatregelen, financiële regelingen, handreikingen en tools die helpen bij de huisvesting van sociaal en medisch urgente mensen.

Ondersteuning

Om verschillende partijen te helpen bij het sneller creëren van huisvesting voor sociaal en medisch urgente woningzoekenden is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid en andere partners beschikbaar.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?