Huisvesting statushouders/vergunninghouders

De overheid ondersteunt asielzoekers die in Nederland mogen blijven (statushouders/ vergunninghouders) bij het opbouwen van hun bestaan. Daar hoort een woning bij. In de Huisvestingswet 2014 is geregeld dat gemeenten voor huisvesting van statushouders zorgen. De Rijksoverheid bepaalt elk halfjaar, door middel van de taakstelling, hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten. Voor deze taakstelling wordt een verdeelsleutel naar inwonertal van de gemeenten in Nederland gebruikt.

Op deze pagina vind je ondersteuningsmaatregelen, financiële regelingen, handreikingen en tools die helpen bij de huisvesting van statushouders.

Ondersteuning

Om verschillende partijen te helpen bij het sneller creëren van huisvesting voor statushouders, is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid en andere partners beschikbaar.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?