Huisvesting arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn mensen die naar Nederland komen om te werken. De tijd dat ze in Nederland verblijven verschilt van 12 maanden, jaren tot soms voor altijd. In 2021 woonden er 767.571 arbeidsmigranten in Nederland. Voor deze groep mensen moet passende huisvesting gevonden worden.

Op deze pagina vind je ondersteuningsmaatregelen, financiële regelingen, handreikingen en tools die helpen bij de huisvesting van arbeidsmigranten.

Ondersteuning

Om verschillende partijen te helpen bij het sneller creëren van huisvesting voor arbeidsmigranten, is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid en andere partners beschikbaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid ook de huisvesting van arbeidsmigranten meenemen in de besluitvorming. Ook betrekken we de desbetreffende bedrijven bij de invulling en realisatie ervan.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Handreikingen en tools