Huisvesting dak- en thuisloze jongeren en volwassenen

Niet iedereen in Nederland heeft een (t)huis. In 2021 waren volgens het CBS 32.000 mensen feitelijk dakloos in Nederland, waaronder 5.000 dakloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Deze groep is zeer divers. Het gaat om jongeren, vrouwen, EU-arbeidsmigranten en mensen die na een scheiding of door een andere gebeurtenis zonder woning komen te staan. Samenwerkende ministeries, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en andere partners zetten zich samen in om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Lees hier de kamerbrief over het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis.

Op deze pagina vind je ondersteuningsmaatregelen, financiële regelingen, handreikingen en tools die helpen bij de huisvesting van dak- en thuisloze jongeren en volwassenen.

Ondersteuning

Om verschillende partijen te helpen bij het sneller creëren van huisvesting voor dak- en thuisloze mensen, is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid en andere partners beschikbaar.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Handreikingen en tools

Praktijkvoorbeelden