Huisvesting uitstroom van mensen uit een intramurale voorziening

Mensen die uitstromen uit intramurale voorzieningen (letterlijk: zorg binnen de muren), zoals een ggz-instelling, verpleeg- of verzorgingstehuis hebben een betaalbare en passende woning nodig. De aandachtsgroep betreft: uitstroom uit vrouwenopvang, beschermd wonen, jeugdzorg, ggz-domein, instelling voor gehandicapten, tbs-instelling of overige klinische forensische zorg. Dit is jaarlijks een gedifferentieerde groep van duizenden mensen. Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties werken samen om de uitstroom en doorstroom soepel te laten verlopen.

Op deze pagina vind je ondersteuningsmaatregelen, financiële regelingen, handreikingen en tools die helpen bij de huisvesting van mensen die uitstromen uit een intramurale situatie.

Ondersteuning

Om verschillende partijen te helpen bij het sneller creëren van huisvesting voor mensen uit een intramurale situatie is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid en andere partners beschikbaar.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Handreikingen en tools