Programma Een thuis voor iedereen

Veel mensen zijn op zoek naar een woning waarin ze prettig kunnen leven. Sommige mensen hebben nog minder kans op het vinden van een passend thuis. Zij zoeken niet alleen woonruimte, maar hebben ook ondersteuning, zorg of werk nodig. Zoals dak- en thuisloze mensen, mensen die uit een ggz-instelling komen, statushouders of mensen met een sociale of medische urgentie.

Deze aandachtsgroepen zijn vaak op zoek naar een betaalbare huurwoning en daar zijn er nu te weinig van. Daarbij is van belang dat met het vinden van woonruimte ook de juiste ondersteuning beschikbaar is. Ook bevordert een mix van ‘vragende’ en ‘dragende’ inwoners de leefbaarheid en levendigheid van wijken. 

Actielijnen

In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ gaan de ministeries van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 aan de slag om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren. Het programma is ook gericht op de huisvesting van arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en studenten. Het programma heeft vier actielijnen:

Webinar 'Een thuis voor iedereen'

Op donderdag 23 juni organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met VNG, Aedes en betrokken (maatschappelijk) partners het webinar ‘Een thuis voor iedereen’: hoe nu verder? Tijdens het webinar ging Marijke Roskam met gastsprekers van VNG, AEDES, BZK en maatschappelijk partners in gesprek over de opgave uit het programma Een thuis voor iedereen, het doel en de gezamenlijke aanpak van de coalitiepartners om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC)

Kijk ook eens op het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC). Daar vind je alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Ook blijf je via deze pagina op de hoogte van de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo ondersteunt het OKEC provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen.

Activiteiten

Publicaties

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws