Handreiking 'Regionale samenwerking organiseren en doen' door Platform31

Bij het realiseren van huisvesting voor aandachtsgroepen speelt regionale samenwerking een belangrijk rol. Platform31 heeft een handreiking gemaakt over hoe deze regionale samenwerking tot stand te brengen. Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die een regionale samenwerking wil opzetten of begeleiden en die praktische handvatten zoekt om dit succesvol aan te pakken. Dit kunnen procesbegeleiders zijn, of initiatiefnemers maar ook deelnemers aan het samenwerkingsverband. De handreiking bevat verschillende praktijkvoorbeelden, onder andere gebaseerd op ervaringen van de zes koploperregio’s. Deze regio’s zijn, vooruitlopend op wetgeving, al aan de slag gegaan met de huisvesting van aandachtsgroepen door een regionaal afgestemde woonzorgvisie op te stellen.