Handreiking voor het opstellen van een woonzorgvisie in het volkshuisvestingsprogramma

De woonzorgvisies vormen de basis voor gemeenten om afspraken te maken met woningcorporaties, verhuurders, zorgaanbieders en zorgkantoren over wat mensen uit de aandachtsgroepen en ouderen, naast huisvesting, nodig hebben aan zorg en ondersteuning. Wanneer de wet Versterking regie op de volkshuisvesting in werking treedt, krijgen gemeenten nog twee jaar om een volkshuisvestingsprogramma op te stellen met een visie op wonen en zorg, die in lijn is met het Wmo-beleidsplan. Om beleidsmakers bij gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen bij deze opgave, biedt deze publicatie inzicht in wat het wetsvoorstel van hen vraagt, waar het gaat om integrale woonafspraken in het kader van het volkshuisvestingsprogramma.