Verbetering en verduurzaming woningvoorraad

Als ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zetten we ons in voor goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Dat gaat over het oplossen van het woningtekort, over de kwaliteit van woningen én over de leefbaarheid van wijken. Het is daarom belangrijk om bestaande woningen op te knappen, te zorgen voor wijken waar het prettig wonen is en aan de slag te gaan met verduurzaming.