Circulair en industrieel bouwen

Circulair bouwen draait om het slim toepassen van nieuwe en/of hergebruiken van materialen. Maar ook om het ontwikkelen van gebieden, gebouwen en infrastructuur zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Hierdoor minimaliseert het afval bij bouwactiviteiten, nu en in de toekomst. Ook wordt het hergebruik van materialen gestimuleerd.

Industrieel bouwen gaat over de fabrieksproductie van woningen die vrijwel kant en klaar op locatie worden geplaatst, met een beperkte uitstoot van stikstof en CO2 tijdens de bouw en ter plaatse. Een variant hiervan is Industrieel, Flexibel en Demontabel-bouwen (IFD), waarbij de indeling aanpasbaar is en demontage mogelijk. Aanverwante methodes zijn conceptueel bouwen en modulair bouwen.

Circulair en industrieel bouwen (en eerdergenoemde, vergelijkbare bouwmethodes) leveren winst op voor het behalen van de klimaat- en duurzaamheidsdoelen.

Lees meer informatie over hoe het ministerie circulair en industrieel bouwen bevordert met beleid, wat er gedaan wordt in samenwerking met andere partijen en welke praktijkvoorbeelden er zijn.

Praktijkverhalen