Circulair en industrieel bouwen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft samen met marktpartijen, woningcorporaties en overheden naar het bouwen van 981.000 woningen tot en met 2030, tegen aanvaardbare kosten en op een toekomstbestendige manier. Daarom stelt het ministerie eisen aan de duurzaamheid van gebouwen, zowel in de bouw- als de gebruiksfase. Circulair en industrieel bouwen zijn daarbij belangrijke maatregelen.

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen draait om het slim toepassen van nieuwe materialen en/of hergebruiken van bestaande materialen. Maar ook om het ontwikkelen van gebieden, gebouwen en infrastructuur zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Hierdoor is er minder afval bij bouwactiviteiten, nu en in de toekomst. Een speciale vorm van circulair bouwen is biobased bouwen: bouwen met natuurlijke bouwmaterialen die steeds opnieuw aangroeien, zoals vlas, stro en hennep.

Wat is industrieel bouwen?

Industrieel bouwen gaat over de fabrieksproductie van woningen die vrijwel kant en klaar op locatie worden geplaatst. De uitstoot van stikstof en CO2 tijdens de bouw en tijdens de plaatsing is hierbij beperkt. Een variant hiervan is Industrieel, Flexibel en Demontabel-bouwen (IFD), waarbij de indeling aanpasbaar is en demontage mogelijk is. Andere methodes zijn conceptueel bouwen en modulair bouwen.

Lees op deze pagina meer informatie over hoe het ministerie circulair en industrieel bouwen bevordert met beleid, wat er gedaan wordt in samenwerking met andere partijen en welke praktijkvoorbeelden er zijn.

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws