Volkshuisvestingsfonds

In verschillende gebieden in Nederland staat de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Daarom heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. Gemeenten en regio's kunnen met geld uit dit fonds investeren in herstructurering van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden met als doel om de leefbaarheid en de veiligheid aldaar te verbeteren.

Volkshuisvestingsfonds 2024, derde tranche

Op 13 mei is bekendgemaakt welke gemeenten of regio’s, op basis van hun aanvraag, een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds (VHV) ontvingen. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht. Van de14 gemeenten die een toekenning krijgen hebben 8 een stedelijk focusgebied en liggen 3 gemeenten in een grensregio, waar de leefbaarheid in wijken onder druk staat.

In 2024 opende de derde tranche van het VHF van maandag 12 februari tot en met maandag 11 maart, 12.00 uur. Gemeenten en regio’s konden vanaf die datum weer een aanvraag doen voor financiële steun uit het VHF. Voor de derde tranche was in totaal 175 miljoen euro beschikbaar voor woningverbetering, transformatie en sloop/nieuwbouw/inponding van woningen.

Volkshuisvestingsfonds 2023

Voor 2023 was 280 miljoen euro beschikbaar voor aanvragen uit het Volkshuisvestingsfonds. Het loket was geopend van 1 juli tot en met 16 oktober 2023.

Gemeenten konden een aanvraag indienen voor woningverbetering (renovatie en verduurzaming), transformatie van vastgoed naar woningen, sloop/nieuwbouw en inponding (verwerving voor herstructurering). Voor dat laatste element konden ook corporaties via de gemeente in aanmerking komen voor een bijdrage.

Hiernaast kon een bijdrage worden gevraagd voor de inrichting van de openbare ruimte, kleinschalige maatschappelijke voorzieningen en projectkosten.

De gemeenten (eventueel samen met andere overheden en/of corporaties) dienen zelf ook een deel van de kosten te dragen in de vorm van cofinanciering.

Bekendmaking toekenningen 2023

Op maandag 11 december is bekendgemaakt welke gemeenten of regio’s, op basis van hun aanvraag, een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds ontvingen. Leer er meer hierover in dit nieuwsbericht. Van de 20 gemeenten die een toekenning krijgen hebben 10 een Stedelijk focusgebied en liggen 9 gemeenten in een grensregio, waar de leefbaarheid in wijken onder druk staat.

Volkshuisvestingsfonds 2021 

 Tussen 3 en 19 mei 2021 konden gemeenten ook een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Het werd ruim twee keer overtekend. Op 15 juli 2021 is bekend gemaakt welke gemeenten een eenmalige bijdrage ontvingen voor hun aanvraag. Lees meer in het persbericht over de toekenningen. Bij de toekenning van de middelen aan gemeenten is prioriteit gegeven aan de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en de dertien grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk staat. 

Vergroot afbeelding Infographic Volkshuisvestingsfonds

Toekomstbestendige woningvoorraad

Met de inzet van het fonds verbetert de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in deze gebieden. Het gaat bijvoorbeeld om de vervanging van bestaande woningen door nieuwe woningen, ingrijpende verbouwingen en het opknappen van de openbare ruimte. Verduurzaming maakt een belangrijk onderdeel uit van al deze plannen, omdat dit bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige woningvoorraad en aan lager energieverbruik.

Factsheet toekenningen 2021

Download hier een factsheet met informatie over de toekenning van het Volkshuisvestingsfonds in 2021.

Uitgelicht

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws