Volkshuisvestingsfonds

In verschillende gebieden in Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. Gemeenten en regio's kunnen met geld uit dit fonds investeren in herstructurering van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden met als doel om de leefbaarheid en de veiligheid aldaar te verbeteren.

Volkshuisvestingsfonds 2023

Voor 2023 is – onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring – 280 miljoen euro beschikbaar. Het loket is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geopend voor aanvragen op 1 juli 2023, en het loket sluit op 16 oktober 2023 om 12.00 uur.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor woningverbetering (renovatie en verduurzaming), transformatie van vastgoed naar woningen, sloop/nieuwbouw en inponding (verwerving voor herstructurering). Voor dat laatste element kunnen ook corporaties via de gemeente in aanmerking komen voor een bijdrage.

Daarnaast kan een bijdrage worden gevraagd voor de inrichting van de openbare ruimte, kleinschalige maatschappelijke voorzieningen en projectkosten.

De gemeenten (eventueel samen met andere overheden en/of corporaties) dienen zelf ook een deel van de kosten te dragen in de vorm van cofinanciering.

Volkshuisvestingsfonds 2021 

 Tussen 3 en 19 mei 2021 konden gemeenten ook een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Het werd ruim twee keer overtekend. Op 15 juli 2021 is bekend gemaakt welke gemeenten een eenmalige bijdrage ontvingen voor hun aanvraag. Lees meer in het persbericht over de toekenningen. Bij de toekenning van de middelen aan gemeenten is prioriteit gegeven aan de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en de dertien grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk staat. 

Vergroot afbeelding Infographic Volkshuisvestingsfonds

Toekenningen per gemeente in 2021

Toekenningen per gemeente in 2021
Gemeente of regioToegekende bijdrage
Achterhoek€ 5.134.714
Amsterdam€ 41.054.982
Arnhem€ 25.469.957
Breda€ 26.234.161
Eemsdelta€ 18.521.090
Emmen€ 28.173.653
Eindhoven€ 20.348.417
Groningen€ 10.514.469
Heerlen€ 8.200.309
Hogeland€ 5.967.198
Leeuwarden€ 20.568.165
Lelystad€ 39.211.834
Maastricht€ 3.379.206
Midden Groningen€ 11.028.406
Parkstad Limburg€ 36.845.701
Rotterdam€ 40.045.949
Schiedam€ 11.107.863
Sittard-Geleen€ 5.422.128
Tilburg€ 11.984.186
Zaanstad€ 43.435.849
Brontabel als csv (557 bytes)

Toekomstbestendige woningvoorraad

Met de inzet van het fonds verbetert de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in deze gebieden. Het gaat bijvoorbeeld om de vervanging van bestaande woningen door nieuwe woningen, ingrijpende verbouwingen en het opknappen van de openbare ruimte. Verduurzaming maakt een belangrijk onderdeel uit van al deze plannen, omdat dit bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige woningvoorraad en aan lager energieverbruik.

Factsheet toekenningen 2021

Download hier een factsheet met informatie over de toekenning van het Volkshuisvestingsfonds in 2021.

Uitgelicht

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws