Aanpak energiearmoede

Steeds meer huishoudens in Nederland hebben te maken met energiearmoede. Als gevolg van de stijgende energieprijzen wordt de energierekening voor een steeds groter wordende groep moeilijker te betalen. Het kabinet trok tweemaal 150 miljoen euro uit voor gemeenten om de huishoudens die het hardst getroffen worden op korte termijn te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. De middelen voor de aanpak energiearmoede richten zich op zowel huur- als koopwoningen.

Het Rijk stelt in totaal meer dan 300 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten voor de aanpak energiearmoede. De middelen worden uitgekeerd door middel van een specifieke uitkering (SPUK) aan alle gemeenten in Nederland om huishoudens die kampen met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Het doel van de SPUK is om de energierekening van huishoudens die kampen met energiearmoede nog voor komende winter te verlagen. Gemeenten bepalen grotendeels zelf hoe ze de middelen besteden, daardoor is het mogelijk voor een gemeente om aan te sluiten bij een al bestaande aanpak, zoals voortgekomen uit de RRE en RREW.

Toolkit Energiearmoede

Om gemeenten te ondersteunen in hun aanpak is de toolkit energiearmoede ontwikkeld. Hier zijn flyers, best practices, knelpunten, oplossingen en praktijkverhalen te vinden.

Contact

Je vindt op deze webpagina meer informatie en praktijkverhalen over de aanpak energiearmoede. Mocht je vragen hebben over de regeling aanpak energiearmoede, dan kun je contact opnemen via aanpak.energiearmoede@minbzk.nl.

Daarnaast heeft het kabinet geld vrijgemaakt voor een eenmalige energietoeslag van 1300 euro. Deze energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een minimuminkomen te helpen bij het betalen van de energierekening. Klik hier voor meer informatie over deze maatregel. Voor studenten is er in 2023 een eenmalige tegemoetkoming voor de energiekosten. 

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws