Aanpak energiearmoede

Steeds meer huishoudens in Nederland hebben te maken met energiearmoede. Als gevolg van de stijgende energieprijzen wordt de energierekening voor een steeds groter wordende groep moeilijker te betalen. Het kabinet trok tweemaal 150 miljoen euro uit voor gemeenten om de huishoudens die het hardst getroffen worden op korte termijn te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. De middelen voor de aanpak energiearmoede richten zich op zowel huur- als koopwoningen.

Het Rijk stelt in totaal meer dan 300 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten voor de aanpak energiearmoede. De middelen worden uitgekeerd door middel van een specifieke uitkering (SPUK) aan alle gemeenten in Nederland om huishoudens die kampen met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Het doel van de SPUK is om de energierekening van huishoudens die kampen met energiearmoede nog voor komende winter te verlagen. Gemeenten bepalen grotendeels zelf hoe ze de middelen besteden, daardoor is het mogelijk voor een gemeente om aan te sluiten bij een al bestaande aanpak, zoals voortgekomen uit de RRE en RREW.

Je vindt op deze webpagina meer informatie en praktijkverhalen over de aanpak energiearmoede. Mocht je vragen hebben over de regeling aanpak energiearmoede, dan kun je contact opnemen via aanpak.energiearmoede@minbzk.nl.

Naast deze maatregel heeft het kabinet geld vrijgemaakt voor een eenmalige energietoeslag van 800 euro. Deze energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een minimuminkomen te helpen bij het betalen van de energierekening. Klik hier voor meer informatie over deze maatregel.

Inleidende shots van fixers van de FIXbrigade die werkzaamheden verrichten aan een huis.

Gesproken tekst Jannekee
De FIXbrigade is een project dat mensen met een smalle beurs in Amsterdam helpt om hun huis energiezuinig te maken.
Dus wat wij doen concreet is dat we naar
mensen toegaan. We bekijken de woning. We nemen alles op wat er gedaan kan worden om energie te besparen.

Vervolgens komen we een dag terug, zoals je op
de achtergrond al hoort qua geluiden om alle klussen uit te voeren die gedaan kunnen worden.

Gesproken tekst Francis
Dat betekent inbouw kaderprofielen, opbouw kaderprofielen, tochtstrippen, radiatorfolie tussendeur tochtstrippen, lampen,
eventueel lampen vastzetten.

Nou heren, hier moet dus een dubbele dorpel komen.

Gesproken tekst Jannekee
FIXbrigade is naast een project wat bewoners helpt,
is het ook een leerwerktraject.
Dus het is een project die mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt helpt om een vak te leren. En we begeleiden de mensen ook naar een betaalde baan daarna. Dus we leiden mensen op voor banen in de techniek en energietransitie.  

Gesproken tekst Francis
Wat het meeste oplevert?
- Ik denk als eerste zou ik zeggen van bekijk alle sluitwerk
op de voor- en achtergevel. Is dat wel goed gesloten? Is dat niet overschilderd? Dat heeft er heel veel mee te maken of er tocht of koude naar binnen komt ja of te nee.

Je ziet hem hier ook aan de bovenkant. En op een geven moment zie je hem daar ook in het midden aan de achterkant van het raam.Dat is in geen jaren vervangen in deze woning.

Gesproken tekst Jannekee
Wat wij willen bereiken is dat mensen met een laag inkomen in Amsterdam een comfortabel en energiezuinig huis hebben.Zodat ze beter hun financien op orde kunnen houden en niet geconfronteerd worden met kou en vocht en schimmelproblematiek
en vooral een hoge energierekening.

Eindfoto van fixers van de FIXbrigade

Bekijk bovenstaande video voor een mooi voorbeeld van het aanpakken van energiearmoede: de FIXbrigade. Dit is een initiatief van Jungle Amsterdam dat bespaarmaatregelen uitvoert bij mensen die in energiearmoede leven in Amsterdam en omgeving. De FIXbrigade gaat de komende tijd het aantal lokale FIXbrigades fors uitbreiden en tienduizenden huishoudens helpen met energiebesparende maatregelen.

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws