Aanpak energiearmoede

Steeds meer huishoudens in Nederland hebben te maken met energiearmoede. Als gevolg van de stijgende energieprijzen wordt de energierekening voor een steeds groter wordende groep moeilijker te betalen. Het kabinet trok tweemaal 150 miljoen euro uit voor gemeenten om de huishoudens die het hardst getroffen worden op korte termijn te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. De middelen voor de aanpak energiearmoede richten zich op zowel huur- als koopwoningen.

Het Rijk stelt in totaal meer dan 300 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten voor de aanpak energiearmoede. De middelen worden uitgekeerd door middel van een specifieke uitkering (SPUK) aan alle gemeenten in Nederland om huishoudens die kampen met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Het doel van de SPUK is om de energierekening van huishoudens die kampen met energiearmoede nog voor komende winter te verlagen. Gemeenten bepalen grotendeels zelf hoe ze de middelen besteden, daardoor is het mogelijk voor een gemeente om aan te sluiten bij een al bestaande aanpak, zoals voortgekomen uit de RRE en RREW.

Je vindt op deze webpagina meer informatie en praktijkverhalen over de aanpak energiearmoede. Mocht je vragen hebben over de regeling aanpak energiearmoede, dan kun je contact opnemen via aanpak.energiearmoede@minbzk.nl.

Naast deze maatregel heeft het kabinet geld vrijgemaakt voor een eenmalige energietoeslag van 800 euro. Deze energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een minimuminkomen te helpen bij het betalen van de energierekening. Klik hier voor meer informatie over deze maatregel.

Bekijk bovenstaande video voor een mooi voorbeeld van het aanpakken van energiearmoede: de FIXbrigade. Dit is een initiatief van Jungle Amsterdam dat bespaarmaatregelen uitvoert bij mensen die in energiearmoede leven in Amsterdam en omgeving. De FIXbrigade gaat de komende tijd het aantal lokale FIXbrigades fors uitbreiden en tienduizenden huishoudens helpen met energiebesparende maatregelen.

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws