Verduurzaming VvE's

In Nederland zijn 1,2 miljoen woningen onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De verduurzaming van deze VvE-gebouwen loopt achter vergeleken met woningen van particulieren en coöperaties. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van VvE’s.

Een VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Ook regelt een VvE het beheer, onderhoud en de verduurzaming van gemeenschappelijke ruimtes. Het is begrijpelijk dat de verduurzaming van VvE-gebouwen nog achterloopt op de verduurzaming van andere woningen. Eigenaren van appartementen moeten namelijk gezamenlijke besluiten nemen over onderhoud en verduurzaming. En het individuele belang van een appartementseigenaar kan soms het gezamenlijk belang van verduurzaming in de weg staan.

Op deze pagina is informatie te vinden over: