Statushouders

De overheid helpt asielzoekers die in Nederland mogen blijven (statushouders) bij het opbouwen van hun bestaan. Daar hoort een thuis bij. Via de Huisvestingswet is geregeld dat gemeenten voor huisvesting van statushouders zorgen. Dat doen gemeenten samen met bijvoorbeeld woningcorporaties.  In augustus 2021 luidden minister Ollongren en staatssecretaris Broekers-Knol de noodklok omdat de opvanglocaties voor asielzoekers volliepen én er voor veel statushouders nog geen huisvesting beschikbaar was.

Mogelijkheden huisvesting

Statushouders starten vaak in de sociale huursector. Daar is een tekort aan woningen. In vrijwel alle regio’s in Nederland overstijgt de vraag naar betaalbare woningen het aanbod. De komende jaren komen er versneld 150.000 sociale huurwoningen bij. In de tussentijd blijft het voor gemeenten een flinke opgave om het beschikbare woningaanbod goed te verdelen. Om gemeenten te helpen bij het sneller creëren van huisvesting voor statushouders én andere doelgroepen is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid beschikbaar.

Ondersteuning voor gemeenten

Relevante informatie

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws