Statushouders

De overheid helpt asielzoekers die in Nederland mogen blijven (statushouders) bij het opbouwen van hun bestaan. Daar hoort een thuis bij. Via de Huisvestingswet is geregeld dat gemeenten voor huisvesting van statushouders zorgen. Dat doen gemeenten samen met bijvoorbeeld woningcorporaties.

Mogelijkheden huisvesting

Statushouders starten vaak in de sociale huursector. Daar is een tekort aan woningen. In vrijwel alle regio’s in Nederland overstijgt de vraag naar betaalbare woningen het aanbod. Tot 2030 moeten er 900.000 woningen gebouwd worden. Bijna 30% (250.000) hiervan zijn sociale huurwoningen. In de tussentijd blijft het voor gemeenten een flinke opgave om het beschikbare woningaanbod goed te verdelen. Om gemeenten te helpen bij het sneller creëren van huisvesting voor statushouders én andere doelgroepen is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid beschikbaar.

Ondersteuning voor gemeenten

Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC)

Kijk ook eens op het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC). Daar vind je alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Ook blijf je via deze pagina op de hoogte van de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo ondersteunt het OKEC provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen.

Relevante informatie

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws