Taskforce Nieuwbouw Corporaties luidt noodklok: "Tijd voor wake-upcall"

De wachtlijsten in de sociale huursector zijn enorm, doorlooptijden zijn te lang voor nieuwbouw van sociale woningen en er is te veel discussie over locaties en financiële haalbaarheid voor tijdelijke woningen. Harriët Tiemens en Rob Haans van de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties luiden daarom de noodklok: "Het is tijd voor een wake-upcall."

In het interview met Tiemens en Haans leggen zij beiden uit wat het probleem is op de huidige woningmarkt, maar werpen ook een licht op een mogelijke oplossing: de Regeling Vermindering Verhuurderverheffing. Deze regeling, ookwel de RVV-regeling, maakt het Rijk het woningbouwcorporaties financieel mogelijk minstens 150.000 nieuwe sociale huurwoningen te gaan bouwen. "Investeringen voor deze nieuwbouwwoningen staan bij de woningcorporaties nu gewoon in de boeken, maar daarmee zij we er nog niet", aldus Rob Haans. "Vooral tijd dreigt nu de beperkende factor te worden voor realisatie van deze 150.000 woningen." 

Het gehele praktijkverhaal is te lezen op de website van Woningmarktbeleid.nl.