Regeling huisvesting aandachtsgroepen

De huisvesting van aandachtsgroepen vraagt om een gerichte aanpak. Net als in voorgaande jaren stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wederom een bedrag beschikbaar voor het vergroten van het woningaanbod voor deze aandachtsgroepen. In 2023 is er ruim 34 miljoen beschikbaar voor aanvragen van gemeenten.

Aanvraag

De regeling is op dit moment gesloten.
Het loket werd opengesteld van dinsdag 30 mei 2023 tot en met vrijdag 7 juli 2023. Voor deze tranche zijn er meer aanvragen ingediend dan er budget beschikbaar is. Het budget voor deze tranche is daarmee overtekend. Alle ingediende aanvragen worden de komende tijd beoordeeld en afgerond.

Aansluiting

De tranches in 2022 en 2023 zijn een nadere invulling van de programma’s Woningbouw en Een thuis voor iedereen. Hiernaast sluit het nauw aan op het uitgebrachte rapport van de interbestuurlijke werkgroep huisvesting aandachtsgroepen. Deze regeling benadert de huisvesting van aandachtsgroepen integraal, zodat niet voor iedere groep iets aparts hoeft te worden opgetuigd. Bovendien geeft de regeling gemeenten de vrijheid zelf keuzes te maken en maakt de regeling het mogelijk om gemengde initiatieven tot stand te brengen, waarbij het deel voor aandachtsgroepen subsidiabel is op grond van deze regeling.

Planning 2023

Praktijkverhalen

Meer informatie

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws