Regeling huisvesting aandachtsgroepen

De huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders, studenten, woonwagenbewoners en overige spoedzoekers vraagt om een gerichte aanpak. Net als in 2020 stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bedrag van €50 miljoen beschikbaar voor het vergroten van het woningaanbod voor deze aandachtgroepen. Hiervan is €35.432.319 miljoen beschikbaar voor de regeling huisvesting aandachtsgroepen die gemeenten kunnen aanvragen, €18 miljoen specifiek voor de huisvesting van statushouders en €1 miljoen voor uitvoeringskosten.

De regeling wordt zo opgezet dat iedere gemeente dit najaar een uitkering kan aanvragen. Daarmee kunnen financiële belemmeringen worden weggenomen, waardoor deze huisvesting wel kan worden gerealiseerd. Via een technische briefing worden geïnteresseerde gemeenten komend najaar geïnformeerd over de regeling en aanvraagprocedure.

Aansluiting

De regeling sluit nauw aan op het recent uitgebrachte rapport van de interbestuurlijke werkgroep huisvesting aandachtsgroepen. Deze regeling benadert de huisvesting van aandachtsgroepen integraal, zodat niet voor iedere groep iets aparts hoeft te worden opgetuigd. Bovendien geeft de regeling gemeenten de vrijheid zelf keuzes te maken en maakt de regeling het mogelijk om gemengde initiatieven tot stand te brengen, waarbij het deel voor aandachtsgroepen subsidiabel is op grond van deze regeling.

Planning 2021

Praktijkverhalen

Meer informatie

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws