Regeling huisvesting aandachtsgroepen

De huisvesting van aandachtsgroepen vraagt om een gerichte aanpak. Net als in 2020 en 2021 stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bedrag beschikbaar voor het vergroten van het woningaanbod voor deze aandachtsgroepen. Om dit woningaanbod versneld te kunnen realiseren heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) besloten de tranche van 2022 van een hoger budget te voorzien: met een ophoging van 15 miljoen euro is er in 2022 ruim 52 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. Voor 2023 is er ca. 38 miljoen euro beschikbaar.

Let op: de regeling is nu gesloten.

In 2023 kunt u weer nieuwe aanvragen indienen. Kijk voor meer informatie over de RHA op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De regeling werkt met het principe ‘first come, first served’. Je kunt een aanvraag indienen totdat het budgetplafond voor de huidige tranche (52,1 miljoen euro) in 2022 bereikt is. Met een bijdrage uit de regeling kunnen financiële belemmeringen bij gemeenten worden weggenomen, waardoor de huisvesting van aandachtsgroepen wel kan worden gerealiseerd.

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor de regeling? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de RVO kunnen u helpen met een afweging. Neem contact op via: rha@rvo.nl.

Aanvraag

De derde openstelling van de RHA is voorzien voor het tweede kwartaal van 2023. Meer over de derde openstelling van de RHA is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 bekend. Houd deze webpagina in de gaten.

Aansluiting

De tranches in 2022 en 2023 zijn een nadere invulling van de programma’s Woningbouw en Een thuis voor iedereen. Hiernaast sluit het nauw aan op het uitgebrachte rapport van de interbestuurlijke werkgroep huisvesting aandachtsgroepen. Deze regeling benadert de huisvesting van aandachtsgroepen integraal, zodat niet voor iedere groep iets aparts hoeft te worden opgetuigd. Bovendien geeft de regeling gemeenten de vrijheid zelf keuzes te maken en maakt de regeling het mogelijk om gemengde initiatieven tot stand te brengen, waarbij het deel voor aandachtsgroepen subsidiabel is op grond van deze regeling.

Planning 2022

Praktijkverhalen

Meer informatie

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws