Regeling huisvesting aandachtsgroepen

De huisvesting van aandachtsgroepen vraagt om een gerichte aanpak. Net als in 2020 en 2021 stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wederom een bedrag beschikbaar voor het vergroten van het woningaanbod voor deze aandachtsgroepen. In 2022 en 2023 is er ruim 90 miljoen euro beschikbaar voor twee tranches. 

De regeling ligt momenteel ter consultatie. We streven ernaar de regeling te publiceren voor het zomerreces van 2022, zodat het loket voor gemeenten in de derde week van september opengesteld kan worden. Met een bijdrage uit de regeling kunnen financiële belemmeringen bij gemeenten worden weggenomen, waardoor de huisvesting van aandachtsgroepen wel kan worden gerealiseerd.

Aansluiting

De tranches in 2022 en 2023 zijn een nadere invulling van de programma’s Woningbouw en Een thuis voor iedereen. Hiernaast sluit het nauw aan op het uitgebrachte rapport van de interbestuurlijke werkgroep huisvesting aandachtsgroepen.  Deze regeling benadert de huisvesting van aandachtsgroepen integraal, zodat niet voor iedere groep iets aparts hoeft te worden opgetuigd. Bovendien geeft de regeling gemeenten de vrijheid zelf keuzes te maken en maakt de regeling het mogelijk om gemengde initiatieven tot stand te brengen, waarbij het deel voor aandachtsgroepen subsidiabel is op grond van deze regeling.

Planning 2022

Praktijkverhalen

Meer informatie

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws