Taakstelling huisvesting vergunninghouders eerste helft 2021

In deze brief worden gemeenten geïnformeerd, naar aanleiding van de publicatie van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in de Staatscourant, over de taakstelling huisvesting vergunninghouders voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Naast bijlage A met de taakstellingen per gemeente voor de tweede helft van 2020, treft u bijlage B aan met voor dit werkveld relevante contactgegevens van het COA, de toezichthouders, Vluchtelingenwerk Nederland en andere relevante organisaties.