Dossier Een thuis voor iedereen

Een thuis is meer dan een dak boven je hoofd. Veel mensen uit aandachtsgroepen hebben het moeilijk om een goed huis te vinden en een bestaan op te bouwen. Een brede coalitie, die bestaat uit vijf ministeries (BZK, VWS, OCW, JenV, SZW), VNG, Aedes en de G4 en G40 presenteerde op 8 juli 2021 het adviesrapport ‘Een thuis voor iedereen’. 

De coalitie gaat samen aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Voor de korte termijn wordt een spoedpakket uitgewerkt gericht op betere preventie, meer aanbod van huisvesting en een aanpak voor 18-23-jarigen. Begin volgend jaar start een Nationale Samenwerkagenda met als ambitie een thuis voor iedereen in 2030. In dit dossier vind je het rapport, interviews met kwartiermaker Yvonne Wijnands en Bernard ter Haar, de voormalig voorzitter van de werkgroep die het rapport schreef. Je vindt tot slot inspirerende verhalen uit de lokale praktijk. 

Vergroot afbeelding Infographic voor adviesrapport 'Een thuis voor iedereen'

Uitgelicht

Leefbare en vitale wijken

Goed wonen in leefbare wijken vraagt om sociale betrokkenheid en een fijne leefomgeving. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving horen bij elkaar. Een maatschappelijke coalitie presenteert samen met Platform31 twaalf inspirerende voorbeelden in een digitaal magazine en organiseert vier webinars in 2022.