Visual Ondersteuning bij huisvesting statushouders

Het ministerie van BZK ondersteunt, samen met partners, gemeenten bij het realiseren van (tijdelijke) huisvesting voor statushouders. Deze mogelijkheden zijn ook vaak geschikt voor andere aandachtsgroepen. In deze visual vindt u een overzicht van mogelijkheden voor ondersteuning en het inschakelen van expertise.