Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Editie 3 - 26-05-2023

Lees in deze editie van vrijdag 26 mei 2023 meer over de volgende onderwerpen:

Voortgang woningbouw: doorbouwen in veranderende omstandigheden

Kansrijke locaties voor woningbouw krijgen alle hulp om tóch te starten, ondanks de economische tegenwind. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Woningbouw en de terugblik op de dit voorjaar gesloten woondeals, die de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge op maandag 22 mei heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Inzet van de minister is om snel te (blijven) bouwen wat al vergund is én snel te vergunnen wat op korte termijn gebouwd kan worden. Daarnaast zet hij een extra stap om de verwachte dip in de woningbouw te beperken en voortgang te forceren.

Voortgang woningbouw: doorbouwen in veranderende omstandigheden

Landelijke Versnellingstafel voor versnelling woningbouw

De Landelijke Versnellingstafel is in het leven geroepen om te zorgen dat er sneller meer woningen worden gebouwd. Het zal overheden, woningcorporaties en woningmarktpartijen ondersteunen bij het realiseren van de gemaakte bestuurlijke woningbouwafspraken, mogelijke versnellingsopties en de aanpak daarvan. De landelijke versnellingstafel wordt in eerste instantie ingesteld voor drie jaar.

Landelijke Versnellingstafel voor versnelling woningbouw

Minister De Jonge pleit voor actieve rol provincies bij volkshuisvesting

Veel mensen ervaren elke dag de gevolgen van het tekort aan betaalbare woningen. Dit onderwerp heeft dan ook de nodige aandacht gekregen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023. Om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen gaan gemeenten, provincies en het Rijk gezamenlijk als één overheid aan de slag. In dit kader heeft minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een brief aan alle commissarissen van de Koning gestuurd met de oproep om bij de formatie van de colleges aandacht te hebben voor het herpakken van de regie op de volkshuisvesting en de belangrijke rol die de provincies hierbij hebben.

Minister De Jonge pleit voor actieve rol provincies bij volkshuisvesting

Regeling huisvesting aandachtsgroepen: ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen 2023

Op dinsdag 30 mei a.s. vanaf 9.00 uur gaat het loket voor de aanvraag van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) 2023 open. Er is ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen van gemeenten. Met de openstelling van de RHA streeft het Rijk er naar zoveel mogelijk gemeenten in staat te stellen versneld huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren.

Regeling huisvesting aandachtsgroepen: ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen 2023

Meer woningen door beter benutten van bestaande bebouwing

Nu door veranderende economische omstandigheden nieuwbouwprojecten onder druk staan, moeten we alle zeilen bijzetten om de 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 te realiseren. Een van de manieren waarop we dit doen is door creatief om te gaan met de bestaande bebouwing. Dit gebeurt nu nog op kleine schaal, terwijl de potentie groot is. Daarom komt er onder andere een programmatische aanpak voor optoppen. Dat schreef Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge op 17 mei 2023 aan de Tweede Kamer.

Meer woningen door beter benutten van bestaande bebouwing

Groot draagvlak voor maatregelen betaalbare huur

Veruit de meeste Nederlanders zijn voorstander van ingrijpen door de overheid in de huurprijzen wanneer deze te hoog worden voor de gemiddelde Nederlander en niet meer in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning. Dat blijkt uit een opinieonderzoek dat deze maand  is uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders in het kader van de Wet Betaalbare huur. 

Groot draagvlak voor maatregelen betaalbare huur

Belangrijke stappen voorwaarts bij versnelling tijdelijke huisvesting

Tijdens een werkbezoek in Delft heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 2 mei samen met de gemeente Goes een intentieovereenkomst getekend voor de verkenning van een Flexcity. Het werkbezoek in Delft was ter gelegenheid van het plaatsen van de eerste verplaatsbare woningen uit de bouwopdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. De definitieve koopovereenkomst is daarvoor vandaag getekend. De minister kon de aanwezigen ook laten weten dat het loket voor de Financiële Herplaatsingsgarantie geopend is. Gemeenten en investeerders die voor de garantie in aanmerking willen komen kunnen zich daar voor aanmelden.

Belangrijke stappen voorwaarts bij versnelling tijdelijke huisvesting

Warmtepomp de norm vanaf 2026: goed voor klimaat en de energierekening

Het kabinet heeft op 26 april 2023 een nieuw pakket aan klimaatmaatregelen gepresenteerd. In 2030 zijn miljoenen woningen en gebouwen verduurzaamd en worden ze duurzaam verwarmd. Daarom worden vanaf 2026 eisen verscherpt aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties. Daarbij wordt de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van onze woningen, winkels, scholen en kantoren. Deze nieuwe standaard geeft een impuls aan de verduurzaming van woningen en gebouwen, vermindert het verbruik van kostbaar aardgas en stimuleert de technische ontwikkeling van de warmtepomp.

Warmtepomp de norm vanaf 2026: goed voor klimaat en de energierekening

Ruim 3200 flexwoningen sneller van de grond

Opnieuw kunnen meerdere gemeenten voor woningbouwprojecten gebruikmaken van de voordelen die de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 gaat bieden. Met de toegestane experimenten onder de Crisis- en herstelwet kunnen in een nieuwe tranche op z’n minst 3220 (flex)woningen sneller en gemakkelijker worden gerealiseerd. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de gehonoreerde aanvragen op 10 mei in de Staatscourant gepubliceerd.

Ruim 3200 flexwoningen sneller van de grond

Ruim half miljard voor nieuwbouw en flexwoningen

Om stagnerende woningbouwprojecten vlot te trekken, lanceert het kabinet een start-bouwimpuls van minimaal 250 miljoen euro. Daarnaast stelt het Kabinet 300 miljoen euro beschikbaar om de bouw van flexwoningen te stimuleren. Steeds meer projecten vallen stil of lopen vertraging op door de verslechterde economische omstandigheden, zoals hogere rentes en de gestegen bouwkosten. De in totaal ruim half miljard euro moet bijdragen aan het beperken van de dip in de woningbouw en het versneld realiseren van flexwoningen.

Ruim half miljard voor nieuwbouw en flexwoningen

Betere kansen voor huurders om corporatiewoning te kopen

Huurders krijgen meer kans om een corporatiewoning te kopen. Er verschijnt een aanpassing van de wettelijke verkoopregels voor corporaties. Ook komt er een leidraad voor corporaties voor de verkoop van woningen aan huurders. Dat schrijft Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, op 24 april in een brief aan de Tweede Kamer.

Betere kansen voor huurders om corporatiewoning te kopen

Voorstel verdeling energiearmoedemiddelen gemeenten voor energiefixers

Het kabinet heeft op 17 maart 2023 middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet van energiefixers. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen bij het op korte termijn verlagen van hun energieverbruik via energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Onder voorbehoud van het akkoord van de Tweede Kamer is in de suppletoire begroting deze verdeling van middelen bekend gemaakt zodat gemeenten zich kunnen gaan voorbereiden.

Voorstel verdeling energiearmoedemiddelen gemeenten voor energiefixers

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.