Ruim half miljard voor nieuwbouw en flexwoningen

Om stagnerende woningbouwprojecten vlot te trekken, lanceert het kabinet een start-bouwimpuls van minimaal 250 miljoen euro. Daarnaast stelt het Kabinet 300 miljoen euro beschikbaar om de bouw van flexwoningen te stimuleren. Steeds meer projecten vallen stil of lopen vertraging op door de verslechterde economische omstandigheden, zoals hogere rentes en de gestegen bouwkosten. De in totaal ruim half miljard euro moet bijdragen aan het beperken van de dip in de woningbouw en het versneld realiseren van flexwoningen.

Hugo de Jonge: “We proberen alles op alles te zetten om de woningbouw aan de gang te houden en de dip in de woningbouw te beperken. Daarom ook deze extra maatregelen. Maar de overheid kan dit niet alleen. Dit vergt van alle partijen een gezamenlijke aanpak, met oog voor de huidige omstandigheden. Dat vraagt ook dat wij ons allemaal moeten schikken naar deze nieuwe werkelijkheid.”

Start-bouwimpuls

Het woningtekort is onverminderd groot, te veel mensen hebben moeite om een passende woning te vinden. Er moet meer gebouwd worden. Het kabinet zet daarom in op de realisatie van 900.000 extra woningen tot en met 2030. Deze start-bouwimpuls moet ervoor zorgen dat gemeenten aanvragen kunnen indienen voor bouwprojecten die nu worden uitgesteld of worden stopgezet door de slechtere economische omstandigheden. Geld dat de komende jaren gereserveerd was voor de Woningbouwimpuls wordt op korte termijn deels voor deze start-bouwimpuls ingezet. Het doel is dat de start-bouwimpuls snel ingezet wordt. Het kabinet komt op korte termijn met een brief met de nadere uitwerking.

Extra geld voor flexwoningen

Daarnaast zet het Kabinet ruim 300 miljoen euro in voor flexwoningen. De bouw van flexwoningen is de snelste wijze om het aantal woningen te vergroten. Omdat flexwoningen verplaatsbaar zijn ontstaat een flexibele schil in de woningmarkt om te kunnen inspelen op veranderingen. In de komende vier jaar komt de 300 miljoen euro in tranches beschikbaar. Gemeenten kunnen dus rekenen op meerjarige ondersteuning. In mei gaat de volgende tranche van de Regeling Huisvesting Aandachtgroepen open, waar flexwoningen ook voor in aanmerking komen. De eerste tranche van de nieuwe stimuleringsregeling voor flexwoningen volgt na de zomer en zal goed zijn voor ca 10.000 flexwoningen. Deze hulp is met name bedoeld voor starters en andere spoedzoekers - waaronder ook statushouders en Oekraïense ontheemden.

Tot slot wordt 16 miljoen euro vrijgemaakt voor het aanpassen van huizen zodat gemeenten statushouders met grote gezinnen (met 7 of meer gezinsleden) makkelijker kunnen huisvesten. Ook deze regeling zal vier jaar lopen.