Ruim 3200 flexwoningen sneller van de grond

Opnieuw kunnen meerdere gemeenten voor woningbouwprojecten gebruikmaken van de voordelen die de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 gaat bieden. Met de toegestane experimenten onder de Crisis- en herstelwet kunnen in een nieuwe tranche op z’n minst 3220 (flex)woningen sneller en gemakkelijker worden gerealiseerd. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de gehonoreerde aanvragen vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

Tijdswinst flexwoningen

Voor flexwoningen biedt de Crisis- en herstelwet vooruitlopend op de Omgevingswet de mogelijkheid om bij het verlenen van een omgevingsvergunning af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit levert een tijdswinst op van minimaal 12 weken.  Aanvragen, goed voor minimaal 3220 flexwoningen, zijn gehonoreerd voor de gemeenten Amsterdam, Berg en Dal, Duiven, Heerde, Kapelle, Lingewaard, Rucphen en Zwolle.

Flexibeler bestemmingsplan

De gemeente Noordoostpolder kan voor alle gebiedsontwikkeling binnen het grondgebied gebruikmaken van het zogeheten bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit bestemmingsplan is te vergelijken met het omgevingsplan dat met de Omgevingswet wordt geïntroduceerd. Het omgevingsplan is flexibel en biedt meer ruimte voor een organische gebiedsontwikkeling. Alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving komen in het omgevingsplan samen. Dit zorgt voor afstemming en meer maatwerk. Anders dan in het bestemmingsplan mogelijk is, kunnen gemeenten aan meer thema’s aandacht besteden. Zo wil de gemeente Noordoostpolder verkennen of er in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte maatregelen kunnen worden opgenomen die inspelen op de klimaatverandering; bijvoorbeeld bij de aanpak van hittestress.

Meer aanbod sociale koop

De Crisis- en herstelwet biedt verder de mogelijkheid om sociale koopwoningen te bouwen met een verkoopprijs die aansluit bij de kostengrens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Die is hoger dan de nu geldende bovengrens van 200.000 euro. In deze tranche krijgt de gemeente Bernheze daarvoor toestemming. Met de hogere maximale verkoopprijs krijgen ontwikkelaars meer financiële armslag bij het bouwen van woningen voor mensen met een middeninkomen.

Zie hier de publicatie in de Staatscourant: Stcrt. 2023, 12590.