Gemeenten en investeerders kunnen zich aanmelden voor herplaatsingsgarantie

Dinsdag 2 mei is het loket financiële herplaatsingsgarantie geopend op de website volkshuisvestingnederland.nl. Gemeenten en investeerders (doorgaans woningcorporaties) die in aanmerking willen komen voor de financiële herplaatsingsgarantie van het Rijk, kunnen zich hier aanmelden. Nadat de aanmelding voor de financiële herplaatsingsgarantie is voltooid, wordt deze beoordeeld. Vervolgens zal bij akkoord de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) namens het Rijk een beschikking afgeven. Op de website staat de toelichting op de voorwaarden beschreven. Op 24 mei vindt er een webinar plaats waar alle inhoudelijke details van de garanties worden toegelicht.

Financiële en fysieke herplaatsingsgarantie

Met de garantieregelingen wil het Rijk bijdragen aan het herplaatsen van flexwoningen in Nederland, mocht dit in de eigen regio of provincie niet lukken. Indien de uiteindelijke plaatsing ook niet lukt, dan volgt er een financiële compensatie. Bij de financiële herplaatsingsgarantie zijn hiervoor afspraken gemaakt over inspanningsverplichting, het inzetten van een marktmeester en de verdeling van de financiële compensatie. Na een exploitatieperiode dienen de gemeente en investeerder een locatie te zoeken in de eigen regio. Lukt dat niet dan kan de hulp van de provincie worden ingeroepen. Mochten de desbetreffende inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan worden de woningen aangeboden aan de marktmeester. Deze marktmeester kijkt vervolgens of er locaties zijn elders in Nederland of in een Flexcity. Een Flexcity heeft garantiekavels rondom een wijk met voorzieningen zoals scholen, winkels en recreatie. Daar kunnen flexwoningen voor een periode van minimaal 2 jaar tijdelijk worden geplaatst. Apeldoorn, Doetinchem, Almere en Goes onderzoeken op dit moment of een Flexcity in hun gemeenten kan worden ingepast.

Meld je nu aan voor het webinar op 24 mei!

Op 24 mei organiseert Platform31 in samenwerking met Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes, Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een webinar over de fysieke en financiële herplaatsingsgaranties. Het webinar gaat in op de werking van de beide garanties en de voorwaarden. In 1,5 uur worden de deelnemers van het webinar aan de hand genomen, gevolgd door uitleg van deskundigen. Het webinar is bedoeld voor medewerkers bij gemeenten, corporaties en andere geïnteresseerde investeerders. Aanmelden is gratis en kan via de website van Platform31.