Voorstel verdeling energiearmoedemiddelen gemeenten voor energiefixers

Het kabinet heeft op 17 maart 2023 middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet van energiefixers. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen bij het op korte termijn verlagen van hun energieverbruik via energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Onder voorbehoud van het akkoord van de Tweede Kamer is in de suppletoire begroting deze verdeling van middelen bekend gemaakt zodat gemeenten zich kunnen gaan voorbereiden.

Energiefixers helpen mee energierekening te verlagen

Energiefixers zijn flink in opkomst. Zij hebben afgelopen winter veel bewoners actief benaderd en geholpen hun energiegebruik onder controle te krijgen en het wooncomfort te verbeteren. Veel gemeenten gebruiken de energiearmoedemiddelen die al in 2022 zijn verstrekt om energiefixers te ondersteunen.

Financiën en verdeling

Voor de opschaling van energiefixteams wordt in 2023 via een verhoging van de bestaande energiearmoedemiddelen 185 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten. Daarmee kunnen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen worden ondersteund. Van de 180 miljoen wordt 150 miljoen euro verdeeld naar rato van het aantal ‘energiearmoedewoningen’ binnen gemeenten. 35 miljoen euro gaat specifiek naar de 19 gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Deze bedragen komen bovenop de 368 miljoen euro die in 2021 en 2022 al beschikbaar zijn gesteld. De voorwaarden blijven hetzelfde en de looptijd wordt verlengd naar 2025. Het ministerie van BZK doet in de suppletoire begroting een voorstel voor een verdeling van de energiearmoedemiddelen per gemeente. Nadat de Tweede Kamer daarmee heeft ingestemd, ontvangen de gemeenten in juli deze energiearmoedemiddelen.

Gemeenten kunnen al starten met voorbereidingen

Gemeenten kunnen met deze middelen nog voor de komende winter extra veel energiefixers inzetten. De verschillende beschikbare energiefixteams geven aan snel te kunnen uitbreiden waarbij zij goede ervaring hebben met het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen hierop anticiperen door bij de uitvraag alvast de samenwerking te zoeken in de arbeidsmarktregio met partners als sociaal ontwikkelbedrijven, UWV en re-integratiebedrijven.

Vragen aanpak energiearmoede

Op de dossierpagina Aanpak Energiearmoede staat meer informatie. De komende tijd wordt deze informatie aangevuld.

Inleidende shots van fixers van de FIXbrigade die werkzaamheden verrichten aan een huis.

Gesproken tekst Jannekee
De FIXbrigade is een project dat mensen met een smalle beurs in Amsterdam helpt om hun huis energiezuinig te maken.
Dus wat wij doen concreet is dat we naar
mensen toegaan. We bekijken de woning. We nemen alles op wat er gedaan kan worden om energie te besparen.

Vervolgens komen we een dag terug, zoals je op
de achtergrond al hoort qua geluiden om alle klussen uit te voeren die gedaan kunnen worden.

Gesproken tekst Francis
Dat betekent inbouw kaderprofielen, opbouw kaderprofielen, tochtstrippen, radiatorfolie tussendeur tochtstrippen, lampen,
eventueel lampen vastzetten.

Nou heren, hier moet dus een dubbele dorpel komen.

Gesproken tekst Jannekee
FIXbrigade is naast een project wat bewoners helpt,
is het ook een leerwerktraject.
Dus het is een project die mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt helpt om een vak te leren. En we begeleiden de mensen ook naar een betaalde baan daarna. Dus we leiden mensen op voor banen in de techniek en energietransitie.  

Gesproken tekst Francis
Wat het meeste oplevert?
- Ik denk als eerste zou ik zeggen van bekijk alle sluitwerk
op de voor- en achtergevel. Is dat wel goed gesloten? Is dat niet overschilderd? Dat heeft er heel veel mee te maken of er tocht of koude naar binnen komt ja of te nee.

Je ziet hem hier ook aan de bovenkant. En op een geven moment zie je hem daar ook in het midden aan de achterkant van het raam.Dat is in geen jaren vervangen in deze woning.

Gesproken tekst Jannekee
Wat wij willen bereiken is dat mensen met een laag inkomen in Amsterdam een comfortabel en energiezuinig huis hebben.Zodat ze beter hun financien op orde kunnen houden en niet geconfronteerd worden met kou en vocht en schimmelproblematiek
en vooral een hoge energierekening.

Eindfoto van fixers van de FIXbrigade