Regeling huisvesting aandachtsgroepen: ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen 2023

Op dinsdag 30 mei a.s. vanaf 9.00 uur gaat het loket voor de aanvraag van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) 2023 open. Er is ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen van gemeenten. Met de openstelling van de RHA streeft het Rijk er naar zoveel mogelijk gemeenten in staat te stellen versneld huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren.

Aandachtsgroepen

In de aandachtsgroepen bevinden zich mensen in een kwetsbare positie, die soms begeleiding en ondersteuning vragen. Ze hebben vaak minder kans op het vinden van een passend thuis. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking of psychische kwetsbaarheid, sekswerkers die willen stoppen en in een andere omgeving willen wonen, remigranten-gezinnen met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland dakloos zijn, of ontheemden uit Oekraïne.

Aanvraag indienen

De RHA 2023 is geopend van 30 mei 09.00 uur tot en met 7 juli 17.00 en werkt volgens het principe ‘first come, first served’. Dit houdt in dat het budget beschikbaar wordt gesteld aan projecten op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag. Bij het behalen van het budgetplafond (34.705,000 euro incl. btw-compensatie) wordt de regeling gesloten.
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) moedigt gemeenten aan om zoveel mogelijk projecten in te dienen die voorzien in passende huisvesting van aandachtsgroepen, waarvoor de urgentie lokaal het grootst is. Elke gemeente kan tot een maximum van  2 miljoen euro een bijdrage van maximaal  8.500 euro (incl. btw-compensatie) per woonruimte uit de regeling aanvragen voor de realisatie van meerdere kleine of grote projecten.

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor de regeling? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de RVO kunnen u helpen met een afweging. Neem contact op via: rha@rvo.nl.

Kijk voor meer informatie en voor het indienen van een aanvraag op de pagina over de Regeling huisvesting aandachtsgroepen.