Rijksvastgoedbedrijf kan gemeenten en corporaties per direct voorzien van woonruimten

Gemeenten die op korte termijn flexwoningen willen afnemen via de aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen zich nog altijd melden. De komende maanden worden de woningen die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn aanbesteed bij negen flexbouwers geleverd.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Dat het  snel kan, heeft gemeente Delft aangetoond die binnen enkele maanden 84 flexwoningen (2 percelen) heeft gerealiseerd. Komende maand trekken daar de eerste bewoners in. Leeuwarden heeft aangegeven dat zij 4 percelen wil afnemen. Met enkele andere afnemers lopen de contract gesprekken. Op dit moment zijn er in totaal 16 percelen gereserveerd voor gemeenten en 9 percelen voor het COA. 17 percelen zijn nog beschikbaar wat uitkomt op 714 woningen. Er worden op dit moment tientallen gesprekken gevoerd voor de plaatsing van deze woningen, maar het uitgangspunt blijft: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Gemeenten en corporaties kunnen zich daarvoor melden bij het Rijksvastgoedbedrijf. De percelen worden de komende maanden afgeleverd of staan op een distributielocatie bij de fabrikant of het Rijksvastgoedbedrijf.

Praktijk blijkt weerbarstig

Zoals de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft aangegeven in de kamerbrief van 2 mei is de praktijk weerbarstiger gebleken. Hoewel de procedures voor flexwoningen sneller zijn dan voor reguliere bouw, blijken andere hobbels soms moeilijker te nemen. Onderzoeken, aansluiten op infrastructuur en omwonende die bezwaar maken, zorgt ervoor dat er tientallen gemeenten interesse hebben maar niet overgaan tot aanschaf.

Diverse ondersteunende instrumenten 

Omdat gemeenten en corporaties de businesscase niet altijd goed rond krijgen heeft het ministerie diverse instrumenten. Om de exploitatietermijn te verlengen is er een financiële herplaatsingsgarantie beschikbaar waar het Rijk, naast gemeenten en corporaties, een groot deel van het financiële risico op zich neemt. Daarnaast kunnen gemeenten ook een beroep doen op de Regeling Huisvesting Aandachtgroepen of na de zomer op de eerste tranche van de nieuwe stimuleringsregeling flexwoningen en transformaties . Gemeenten en corporaties die geholpen willen worden bij het onderzoeken van de mogelijkheden en financiering voor flexwoningen kunnen zich melden bij Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting.