Wet goed verhuurderschap

Dit digitale dossier over de Wet goed verhuurderschap is bedoeld voor verhuurders, gemeenten en andere betrokkenen. De Wet goed verhuurderschap is op 1 juli 2023 ingegaan. De wet geeft duidelijkheid aan verhuurders en verhuurbemiddelaars en biedt huurders bescherming: wat mag en wat mag niet? Op 1 januari 2024 zijn enkele aanvullende bepalingen in werking getreden.

Wat regelt de wet?

In de wet staan landelijke regels over financiële zaken, over het schriftelijk vastleggen en verstrekken van informatie en hoe een verhuurder en verhuurbemiddelaar zich moeten gedragen. Voor verhuur aan arbeidsmigranten gelden extra regels. Worden de regels niet nagekomen? Dan kunnen huurders en woningzoekenden dit ook melden bij het meldpunt van hun gemeente. Bij ongewenst verhuurgedrag kan de gemeente optreden. 

In aanvulling op de landelijke regels kunnen gemeenten lokaal een vergunningsplicht invoeren voor de verhuur van reguliere woonruimte en/of de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. 

Speciaal voor gemeenten en andere organisaties die meer willen weten over hoe gemeenten invulling kunnen geven aan de Wet goed verhuurderschap is er een Handreiking goed verhuurderschap ontwikkeld. Ook is er een handhavingsprotocol beschikbaar.

Huurders vinden meer informatie over wat de wet voor hen betekent op de website van de Rijksoverheid. Verhuurders die meer willen weten over het verhuren van woningen kunnen ook op de website van de Rijksoverheid terecht voor algemene informatie

Activiteiten

De Wet goed verhuurderschap in de praktijk

Let op: deze activiteit vindt op meerdere data en locaties plaats. Speciaal voor gemeenten organiseert Platform31 samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG en de Huurcommissie op 27 februari, 19 maart en 26 maart 2024 regionale bijeenkomsten over de Wet goed verhuurderschap. Deze wet is sinds 1 juli 2023 van kracht. Dit levert nieuwe taken en mogelijkheden op voor gemeenten. Ook betekent de wet iets voor de samenwerking binnen de gemeente, maar ook met de Huurcommissie. Centraal staat de samenwerking met de Huurcommissie. Daarnaast kunnen gemeenten kennis en ervaring uitwisselen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie In de buurt van Zwolle

Documenten

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws