Landelijke regels van goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is Wet goed verhuurderschap inwerking getreden. Deze wet schrijft landelijke regels voor waar verhuurders en verhuurbemiddelaars zich aan moeten houden. De wet heeft als doel om huurmisstanden te voorkomen en aan te pakken. Gemeenten handhaven deze landelijke regels. Lees hieronder wat de regels van goed verhuurderschap zijn.

Handhaving

Wanneer verhuurders en verhuurbemiddelaars zich niet aan deze regels houden dan kan de gemeente handhaven. De gemeente heeft hiervoor het klassieke bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium van een waarschuwing, een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete en als ultimum remedium de beheerovername, tot zijn beschikking. Wanneer er een bestuurlijke boete wordt opgelegd of er wordt overgegaan tot beheerovername dan wordt de naam van de overtreder openbaar gemaakt.