Landelijke regels van goed verhuurderschap

De meeste huurders zijn blij met hun verhuurder. Maar soms gaat het niet goed. De Wet goed verhuurderschap geeft duidelijkheid aan verhuurders en biedt huurders bescherming: wat mag en wat niet? Komen huurder en verhuurder er samen niet uit? Dan kunnen huurders dit ook melden bij hun gemeente. Gemeenten handhaven de regels uit de Wet goed verhuurderschap. Worden de regels overtreden? Dan kan de gemeente bijvoorbeeld een boete aan de verhuurder opleggen. 

De wet trad op 1 juli 2023 inwerking. Een aantal bepalingen werd per 1 januari 2024 van kracht. Lees hieronder wat de regels van goed verhuurderschap zijn.

Handhaving

Wanneer verhuurders en verhuurbemiddelaars zich niet aan deze regels houden dan kan de gemeente handhaven.