Regelgeving bemiddelingskosten

Veel verhuurbemiddelaars van woonruimte brengen nog steeds onterecht bemiddelingskosten in rekening bij huurders. Dit is op grond van het Burgerlijk Wetboek verboden voor zowel onzelfstandige als zelfstandige woonruimten.

Bij bemiddelingskosten gaat het onder meer om:

  • Contractkosten; 
  • Marketingkosten; 
  • Verhuurkosten; 
  • Administratiekosten; 
  • Commissiekosten; 
  • Advieskosten; 
  • Makelaarskosten; 
  • Courtage; 
  • Eenmalige kosten huurder.  

Brengt een verhuurbemiddelaar toch dubbele bemiddelingskosten in rekening, dan kan de huurder naar de rechter stappen om de kosten terug te vorderen. Daarnaast is het sinds 1 juli 2023 ook mogelijk om de overtreding te melden bij de gemeente. Op die datum is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. In die wet is ook bepaald dat verhuurders en verhuurbemiddelaars geen dubbele bemiddelingskosten in rekening mogen brengen. Doen zij dit toch, dan is de gemeente bevoegd daarop te handhaven. Hiervoor beschikt de gemeente over het bestuursrechtelijke instrumentarium van waarschuwing, bestuursdwang, bestuurlijke boete en als ultimum remedium de beheerovername. Dit kan via een escalatieladder worden ingezet. In het geval van woningcorporaties is het toezicht en de handhaving belegd bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Meldpunt bij gemeente

Iedere gemeente moet sinds 1 januari 2024 een meldpunt hebben voor klachten over ongewenst verhuurgedrag. De gemeente kan naar aanleiding van een melding vervolgens zelf handhaven of, als dat niet mogelijk is, de melder hulp bieden bij het vinden van de juiste instantie waar hij verder geholpen kan worden. Sinds 1 juli 2023 kunnen huurders al een handhavingsverzoek doen bij de gemeente.