Gemeentelijk meldpunt goed verhuurderschap

Iedere gemeente in Nederland is vanaf 1 januari 2024 verplicht om een meldpunt in te richten.

Bij dit meldpunt kunnen huurders, woningzoekenden en anderen (al dan niet anoniem) terecht met signalen en meldingen over ongewenst verhuurgedrag. Ook kan bij het meldpunt om advies gevraagd worden, bijvoorbeeld over de gang naar de Huurcommissie. Op basis van de binnengekomen meldingen kunnen gemeenten nader onderzoek doen en daar waar nodig overgaan tot handhaving. Uiteraard kan de gemeente ook op basis van eigen waarneming en analyses toezicht houden op de naleving van de regels. Bij de inrichting van het meldpunt kunnen gemeenten ervoor kiezen om dit samen met andere gemeenten te organiseren.

Samen met de VNG wordt gewerkt aan een overzicht van alle meldpunten in Nederland.