Gemeentelijk meldpunt goed verhuurderschap

Sinds 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. Hier kunnen huurders of woningzoekenden (anoniem) terecht met vragen of klachten over het gedrag van hun verhuurder. Bij de inrichting van het meldpunt kunnen gemeenten ervoor kiezen om dit samen met andere gemeenten te organiseren. Een overzicht van het meldpunt per gemeente is te vinden op de website van de VNG.

Wat voor meldingen kunnen bij het meldpunt gedaan worden?

Huurders kunnen bij het meldpunt terecht met meldingen over vermeende overtredingen van de landelijke regels uit de Wet goed verhuurderschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • De verhuurder heeft de huurder geen schriftelijke huurovereenkomst of informatie gegeven;
  • de verhuurder heeft onterechte service- of borgkosten in rekening gebracht;
  • de huurder is door de verhuurder gediscrimineerd of geïntimideerd. 
     

Meldingen over woondiscriminatie 

Meldingen over onderwerpen zoals discriminatie zijn complex om te onderzoeken. Op het vlak van discriminatie kunnen gemeenten gebruikmaken van de kennis en kunde van een Antidiscriminatievoorziening (ADV).  Zij kunnen de gemeente helpen om discriminatie te leren herkennen door middel van het geven van trainingen aan handhavers over de antidiscriminatiewetgeving. Wanneer handhaving op grond van de Wet goed verhuurderschap mogelijk is, ligt samen optrekken voor de hand. De ADV kan in dat geval behulpzaam zijn bij dossieronderzoek en adviseren hoe hoor- en wederhoor in te richten wanneer de gemeente de stap naar toezicht en handhaving maakt. Hierbij is het wel van belang dat gemeenten en ADV’s hier werkafspraken over maken. De ADV kan bijvoorbeeld het dossieronderzoek uitvoeren en op basis daarvan kan de gemeenten handhaven. 

Doorverwijzing door meldpunt

Heeft de melding niets met de Wet goed verhuurderschap te maken of gaat de melding over ongewenst verhuurgedrag van een woningcorporatie? Dan kan de gemeente de melder doorverwijzen naar de juiste organisatie, zoals een huurteam (indien in een gemeente aanwezig), een gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (ADV), de Huurcommissie, de (klachtencommissie van de) woningcorporatie of een juridisch loket of rechtswinkel. 

Mogelijkheid om te handhaven

Als de verhuurder de Wet goed verhuurderschap overtreedt, moet de gemeente in actie komen. Lees meer over handhaving op de pagina Handhaving en toezicht.