Verhuur aan arbeidsmigranten

Het gaat regelmatig niet goed bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Ze wonen in omstandigheden die onveilig zijn of een risico op gezondheidsproblemen voor hen opleveren. Om deze groep beter te beschermen is in de Wet goed verhuurderschap een aantal specifieke regels opgenomen voor de verhuur aan arbeidsmigranten.

Definitie arbeidsmigrant en verblijfsruimte

Bij een arbeidsmigrant, zoals bedoeld in de Wet goed verhuurderschap, gaat het om 'een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie die zijn hoofdverblijf niet in Nederland heeft en in Nederland verblijft om tijdelijke werkzaamheden te verrichten'.

Een arbeidsmigrant verblijft vaak niet in een reguliere woonruimte, maar bijvoorbeeld in een verblijfsruimte bij de werkgever op het terrein. In de Wet goed verhuurderschap is daarom een definitie opgenomen voor het begrip ‘verblijfsruimte’, namelijk: ‘een gebouw of deel van een gebouw bestemd of gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten’. Het kan hierbij dus ook gaan om een reguliere woonruimte. Alle vormen van huisvesting waar arbeidsmigranten verblijven zijn volgens de wet ‘verblijfsruimte’.

Aanvullende algemene regels goed verhuurderschap

Indien een verhuurder verhuurt aan een arbeidsmigrant, dan gelden de volgende twee regels aanvullend op de landelijke regels:

Vergunning voor de verhuur aan arbeidsmigranten 

De gemeente kan een verbod invoeren op het verhuren van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten zonder verhuurvergunning (verhuurvergunning arbeidsmigranten). Zie voor meer informatie hierover de pagina Verhuurvergunning

Meer informatie

Er is een explainervideo gemaakt om in heldere taal uitleg te geven over wat de Wet goed verhuurderschap voor huurders, onder wie arbeidsmigranten, betekent. Ook is er een ansichtkaart gemaakt waarop de regels te zien zijn.

De video en de ansichtkaart zijn ook in het Engels, Spaans, Pools, Roemeens en Bulgaars beschikbaar.