VvE's met woon- en utiliteitsfunctie

In een gebouw dat van een VvE is, kunnen behalve wooneenheden ook bedrijven, maatschappelijke functies of kantoren zitten.

Ook deze VvE’s hebben appartementsrechten voor zowel de woon- als utiliteitsfuncties. Daardoor hebben deze VvE's ook stemrecht en een betalingsverplichting aan de VvE.

Ondersplitsingen

Bij gebouwen met utiliteitsfuncties is er regelmatig sprake van zogenaamde ondersplitsingen. Appartementsrechten van de utiliteitsfuncties zijn dan gegroepeerd in een ondervereniging van eigenaren. Dat kan ook bij VvE's met woonfuncties het geval zijn. Deze onderverenigingen vormen gezamenlijk de hoofdvereniging van eigenaren van de VvE. In de splitsingsakte is te vinden welke onderdelen van de woonfuncties en de utiliteitsfuncties onderdeel zijn van gemeenschappelijke delen. Ook is in de splitsingsaktes te vinden welke stemverhoudingen nodig zijn voor eventuele ondersplitsingen.