Verenigingen van eigenaren opgelet: SVVE vanaf 2024 aangepast en uitgebreid

De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaren (SVVE) wordt uitgebreid per 1 januari 2024. Dit levert meer mogelijkheden voor subsidie bij verduurzaming op voor vereniging van eigenaars (vve’s), wooncoöperaties en woonverenigingen.

De vier belangrijkste wijzigingen zijn:

1. Uitbreiden van subsidie voor (energie)adviezen

De subsidiemogelijkheid voor energieadvies, het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) en procesbegeleiding binnen de SVVE wordt aangepast en uitgebreid. Advies en begeleiding zijn van groot belang voor het starten en slagen van verduurzamingsprojecten. Daarom kan subsidie voor procesbegeleiding los worden aangevraagd en is dit niet meer gekoppeld aan een advies of DMJOP. Daarnaast is het met deze aanpassing en uitbreiding van de SVVE mogelijk om subsidie aan te vragen voor aanvullende onderzoeken die noodzakelijk zijn om verdere verduurzaming mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan een energieadvies, flora- en faunaonderzoek, ventilatie-onderzoek of asbestonderzoek. Ook zijn er maximale subsidiebedragen voor het totaal aan onderzoeken vastgesteld, afhankelijk van de grootte van de vereniging. De vereniging kan alle gewenste onderzoeken laten uitvoeren en kan deze achteraf, in een keer voor alle onderzoeken tegelijk eenmalig aanvragen.

2. Versoepelen van voorwaarden voor monumenten

Om de SVVE ook toegankelijker te maken voor monumenten, worden de minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakte-eisen voor monumenten voor een aantal maatregelen verlaagd. Daarbij kan nu ook subsidie worden aangevraagd voor voor- en achterzetbeglazing. Monumenten kunnen op dit moment moeilijk voldoen aan een aantal eisen in de SVVE, omdat sommige eisen niet of in beperkte mate van toepassing zijn op monumenten. Met deze aanpassing wordt dat verholpen.

3. Bonussubsidie voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen

Het is al mogelijk om te isoleren met biobased isolatiematerialen en hiervoor subsidie te krijgen. Wat nieuw is, is dat er een bonus voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen ingevoerd wordt. Deze bonus houdt in dat per vierkante meter een extra bedrag aan subsidie wordt toegekend. Met deze subsidiebonus wordt zowel de vraag als het aanbod van biobased isolatiemateriaal gestimuleerd.

4. Stimuleren van elektrisch rijden

De subsidie voor oplaadpuntenadvies is verlengd tot en met 31 december 2027. Bovendien is de SVVE uitgebreid met een subsidie voor het realiseren van de basislaadinfrastructuur die nodig is om alle parkeerplaatsen van een oplaadpunt te voorzien. Zo kan een vereniging toekomstbestendig zijn voor elektrisch rijden.

De aanpassing van de SVVE is aangekondigd in de vve-versnellingsagenda verduurzaming die in september naar de Kamer is verzonden.