Toolkit VvE's

Als gemeente ondersteuning nodig bij het verduurzamen van woningen die onderdeel zijn van een VvE? In deze toolkit zijn beschikbare subsidies, infographics en praktijkverhalen te vinden.

De komende tijd zal deze toolkit worden uitgebreid. Bijvoorbeeld met basisinformatie over het appartementsrecht en informatie over leenmogelijkheden vanuit de rijksoverheid. Ook volgen er tips voor gemeenten over het benaderen en activeren van VvE’s.

Subsidies

VvE-Energiebespaarlening

Voor onderhoud en verduurzaming lijkt sparen de veiligste optie. Toch is dit bijna altijd duurder dan de plannen op korte termijn uitvoeren met een VvE-Energiebespaarlening bij het Warmtefonds. Als een VvE deze lening aanvraagt en appartementseigenaren op korte termijn de maatregelen uitvoeren, levert dit direct besparing op de eigen energiekosten op.

Overzicht VvE's per gemeente

Bekijk in dit Excel-bestand hoeveel VvE’s er in 2022 per gemeente waren en om welk type het gaat.

Visual VvE-Versnellingsagenda 

De verduurzaming van VvE-woningen loopt, vergeleken met woningen die geen onderdeel zijn van een VvE, achter. Om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen, verdienen VvE’s extra aandacht. Met de VvE-versnellingsagenda wordt het voor VvE’s eenvoudiger om gezamenlijk hun gebouw te verduurzamen. Bekijk in de visual hoe dat zit.