VvE's met utiliteitsfunctie

VvE’s kunnen ook alleen uit bedrijven bestaan. Dit zijn utiliteit-VvE’s.

Deze VvE's hebben, zoals elke VvE, een splitsingsakte en een vastgelegde stemverhouding. Zij beslissen dus net zoals elke andere VvE gezamenlijk over gemeenschappelijke delen.

Verder functioneren  VvE’s met alleen utiliteitsfunctie zoals elk ander utiliteitsgebouw. De komende tijd verschijnen in de toolkit Utiliteitsbouw handige tips en documenten voor utiliteit-VvE’s.