VvE-versnellingsagenda Verduurzaming

In de VvE-versnellingsagenda Verduurzaming staan verschillende maatregelen die verduurzaming makkelijker maken. Op dit moment gelden voor VvE’s vaak nog extra eisen, zoals een opkomsteis en een verhoogde meerderheid. Die maken het moeilijk om (duurzame) besluiten te nemen.

Wat doet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om verduurzaming van VvE’s te stimuleren? 

Om verduurzaming van VvE’s te versnellen zet het ministerie van BZK met de Versnellingsagenda in op verschillende maatregelen.

Als gemeente VvE’s helpen met verduurzaming

Als een gemeente in een wijk aan de slag gaat om woningen van het aardgas te krijgen, is het belangrijk om VvE’s hier vroegtijdig bij te betrekken. Want een actieve VvE heeft minimaal 3 jaar nodig om van besluitvorming tot uitvoering te komen. Daarnaast loopt de doorlooptijd op naarmate de complexiteit en het aantal maatregelen toenemen. Voor een ‘slapende’ VvE kan de doorlooptijd bijvoorbeeld zeven tot tien jaar in beslag nemen.

Als gemeente is het daarom verstandig om tijdig in kaart te brengen welke VvE’s er in een wijk aanwezig zijn en of deze actief zijn of niet. Gaat een wijk over tien jaar van het aardgas af? Dan is het verstandig om VvE's nu al actief te benaderen. Gemeenten kunnen voor tips de toolkit VvE's bekijken.

Visual Versnellingsagenda VvE's 

Download deze visual op deze pagina