Leegstand en transformatie

Het is dringen op de woningmarkt. In sommige plaatsen is er zelfs sprake van oververhitting: er zijn niet genoeg (betaalbare) woningen om aan de vraag te voldoen. Nieuwbouw is een voor de hand liggende oplossing waarop volop wordt ingezet, maar er is ook nog altijd leegstand. Bestrijding daarvan aan de hand van de Leegstandswet, betere benutting van bestaand vastgoed en transformatie van leegstaande gebouwen kunnen helpen om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens. En bekijk ook de cijfers per regio.

Expertteam transformatie

Het Expertteam Transformatie wil het creëren van woonoplossingen in leegstaand vastgoed stimuleren. Het team werkt vraag gestuurd. De inzet van het expertteam loopt altijd via of in samenwerking met de gemeente. Ook andere belanghebbenden bij transformatie kunnen het expertteam inschakelen. Het Rijk financiert de helft van de inzet van het expertteam. De gemeente en/of gezamenlijke belanghebbenden financieren de andere helft. 

Leegstandwet

Leegstaande woningen mogen volgens de Leegstandswet tijdelijk worden verhuurd. Daarbij geldt de normale huurbescherming niet: aan het eind van het contract moet de tijdelijke huurder vertrekken. Woningcorporaties gebruiken deze vorm van beheer om te slopen huizen nog voor een vastgestelde tijd te benutten. Maar ook bezitters van een moeilijk verkoopbaar huis mogen dat voor een beperkte tijdsduur verhuren.

Keurmerk Leegstandbeheer Nederland (KLB)

Om veilig en verantwoord gebruik te maken van een leegstaande ruimte, kan worden besloten om in zee te gaan met een beheerder met KLB-keurmerk.

Het doel van het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) is om de kwaliteit van leegstandbeheer in Nederland te verbeteren. Leegstandbeheerders die betrouwbaar, transparant en veilig te werk gaan komen in aanmerking voor het keurmerk. Zo weten de eigenaren en gebruikers van leegstaande panden dat ze met een betrouwbare partij te maken hebben, die zich houdt aan de rechten en plichten en die bij goed leegstandbeheer horen.

Voor klachten over uw leegstandbeheerder kunt u terecht bij het meldpunt van het Keurmerk Leegstandbeheer Nederland (KLB). Gebruikers of andere belanghebbenden kunnen op- en aanmerkingen over een bestaande situatie melden bij het meldpunt van KLB. Het KLB behandelt meldingen vertrouwelijk en probeert in goed overleg een oplossing te vinden.

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws