Extra mogelijkheden met de Leegstandwet

Het aanpakken van het woningtekort in Nederland is nodig. Dat wordt niet alleen gedaan met de bouw van nieuwe woningen, maar ook door leegstand van woningen en gebouwen tegen te gaan. Gemeenten kunnen hier actief aan bijdragen. Om gemeenten meer handelingsperspectief te bieden, is de Leegstandwet recent aangevuld met experimenteermogelijkheden. Daarmee kunnen gemeenten het proces efficiënter inrichten en leegstand effectiever aanpakken. 

Een actieve aanpak van leegstand is nodig. Door het woningtekort, maar ook door structurele leegstand van verouderde kantoren, sluiting van winkels en vrijkomende agrarische verbouwing. Om gemeenten op weg te helpen met het tegengaan van leegstand, is de handreiking Leegstand geactualiseerd. De handreiking helpt gemeenten met tips en praktijkvoorbeelden om leegstand te bestrijden en is aangevuld met de nieuwe experimenteermogelijkheden. De handreiking is samengesteld door de VNG in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het biedt gemeenten meer mogelijkheden om leegstand aan te pakken.

De gemeente Amsterdam werkt al een aantal jaar met een leegstandsverordening. Hierdoor konden in 2020 bijna 500 leegstaande woningen uiteindelijk weer worden bewoond. De gemeente is inmiddels aan de slag met de nieuwe mogelijkheden en de minister stimuleert andere gemeenten dit ook te gaan doen.