Expertteam Woningbouw

Het Expertteam Woningbouw, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ondersteunt gemeenten, provincies bij vraagstukken op woningbouwgebied. Dit gebeurt door de inzet van expertise in kortlopende interventies bij lokale woningbouwvraagstukken met maatwerk advies. Dan kun je denken aan inhoudelijke expertise, maar ook bestuurlijke meedenk- en overtuigingskracht. Oud-minister Ollongren stelde het landelijke Expertteam Woningbouw in bij haar aantreden in 2018.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens. En bekijk ook de cijfers per regio.

“Bij de ontwikkeling van woningbouw spelen soms ingewikkelde kwesties”, vertelt Tom Smeulders, lid van het Expertteam. “Een project kan stil komen te liggen omdat hindernissen onoverkomelijk lijken voor gemeente of provincie. Wij kunnen helpen zo’n project vlot te trekken met adviezen, ondersteuning en eventueel begeleiding.” Experts die binnen een gemeente aan de slag gaan nemen het werk niet over maar fungeren als een sparringpartner, zodat de aanvrager zelf ervaring opdoet en inzichten krijgt. Het expertteam kan worden ingezet op verschillende vraagstukken binnen gebiedsontwikkeling.  

Spoorgebied duidelijk neerzetten

Een praktijkvoorbeeld komt van de Spoorzone in Zwolle. "De gemeente Zwolle was al aardig op weg met een ontwikkelkader", zegt Bart Derksen, die als extern adviseur namens de gemeenteis  betrokken bij de transformatie van de Spoorzone.. "Maar we hadden een frisse blik nodig op onze rol en strategie van ervaren experts." De gemeente Zwolle schakelde het Expertteam Woningbouw in. Het team begon, in samenwerking met twee experts, met het onderzoeken van de situatie op basis van beleidsdocumenten en gesprekken met stakeholders. Het Expertteam stelde uiteindelijk een duidelijke positionering van het gebied voor.

Derksen is blij met de tussenkomst van het Expertteam. "Het advies is heel goed gevallen", constateert hij. "Bijzonder is de autoriteit van het Expertteam. Sommige dingen kunnen de Zwolse ambtenaren ook constateren, maar het heeft veel meer impact als het door experts van buiten wordt gezegd."

Begeleiding bij diverse trajecten

Sinds de oprichting groeit het bereik van het Expertteam Woningbouw flink, ook binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zo ligt de organisatie en begeleiding van de versnellingskamers flexwonen. In een versnellingskamer wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept. Dit traject, voortkomend uit de Stimuleringsaanpak Flexwonen, organiseert de RVO in samenspraak met de provincies per gemeente of regio. Daarnaast biedt het expertteam hulp bij stagnatie van woningbouwplannen als gevolg van de stikstofproblematiek en wordt bij de impulskamers hulp geboden bij het formuleren van een zo goed mogelijke aanvraag voor de woningbouwimpuls.

Bezoek de website van het Expertteam Woningbouw voor meer informatie.