Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen opengesteld op 20 september 2022

Op 11 augustus maakte de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend dat er 100 miljoen euro beschikbaar is voor het stimuleren van flex- en transformatiewoningen. Op die datum ging de website www.realisatiehuisvesting.nl live waarop projecten konden worden aangemeld en de voorlopige contouren van de voorwaarden inzichtelijk waren. Op dinsdag 20 september wordt de regeling open gesteld en kunnen gemeenten en provincies een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Uiterlijk 1 oktober wordt er contact met hen opgenomen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De taskforce staat ook nog steeds klaar om de helpende hand te bieden.

De 100 miljoen euro is beschikbaar gesteld voor het versnellen van de bouw van flex- en transformatieprojecten voor ontheemde Oekraïners, mensen met een verblijfsvergunning en anderen die met spoed een woning zoeken. Minimaal 1/3 van de woningen is bestemd voor ontheemde Oekraïners en mensen met een verblijfsvergunning. Alleen projecten die via de website zijn aangemeld en aangevraagd, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Per te realiseren woning bedraagt de maximale bijdrage 12.000 euro inclusief btw, met een maximumbedrag van 10 miljoen euro inclusief btw per gemeente. Het project moet verder voldoen aan een aantal voorwaarden. Op www.realisatiehuisvesting.nl kan een aanvraag worden ingediend. Daar is ook meer informatie te vinden over de Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting en de voorwaarden van deze financiële regeling.