165 woningen op de plek waar Hoofddorpers vroeger de post sorteerden

Aan de brievenbus zie je nog dat hier ooit het postkantoor van Hoofddorp gevestigd was, maar dat is lang geleden. Ontwikkelend belegger RE:BORN kocht het oude postkantoor en het buurpand een paar jaar geleden op om de plek weer nieuw leven in te blazen. En dat is niet alleen positief voor deze locatie, maar ook voor de overspannen woningmarkt in de gemeente Haarlemmermeer.

“We gaan ongeveer 165 appartementen realiseren, met op de begane grond ruimte voor winkels en horeca”, vertelt Niel Slob, directeur bij RE:BORN. “Het wordt een inclusief gebouw voor verschillende doelgroepen. Denk hier bijvoorbeeld aan mensen die nu nog in een rijtjeswoning wonen en naar een kleinere en drempelloze woning in het centrum willen. Maar er komen ook middeldure huurappartementen voor bijvoorbeeld starters. De doorstroom van ouderen naar onze locatie zorgt er bovendien voor dat bestaande woningen ergens anders beschikbaar komen voor gezinnen.” Het gebouw wordt functievrij, waardoor de invulling van het gebouw desnoods ooit weer aangepast kan worden. Slob: “Zo doorstaat het gebouw de tand des tijds.”

Vergroot afbeelding Portretfoto Saman Mohammadi en Niel Slob
Saman Mohammadi en Niel Slob van RE:BORN. Fotograaf: Sushilla Kouwen

Functievrije en aanpasbare gebouwen

Slob en mededirecteur Saman Mohammadi raakten gefascineerd door functievrije gebouwen tijdens de vorige crisis in 2008, toen zij nog student waren. Mohammadi: “Er was toen een diepe recessie gaande met veel leegstaande kantoren. Tegelijkertijd was er wel veel vraag naar woon- en zorgeenheden. De mismatch tussen vraag en aanbod hebben we zelfs tot vandaag niet weten op te lossen. Wij waren gefascineerd over hoe dat kon ontstaan. RE:BORN staat dan ook voor de hergeboorte van de bestaande gebouwde omgeving, nu of in de toekomst. De gebouwen die we ontwikkelen, zijn gebouwen die je door de tijd heen kunt aanpassen aan verschillende functies. Denk aan een kantoor dat een zorg- of woonpand wordt of een appartementencomplex dat getransformeerd wordt tot hotel. Dat is ook wat we in Hoofddorp doen. Het pand kan eventueel ooit worden aangepast aan diverse woonvormen, maar ook gebruikt worden voor de zorg of als kantoor. Dat is volgens ons toekomstgericht ontwikkelen.”

Dynamisch, dierbaar en duurzaam

RE:BORN ontwikkelt volgens 'de drie d’s': dynamisch, dierbaar en duurzaam. Slob: “Dynamisch houdt in dat we onze ontwerpen, net zoals LEGO, makkelijk kunnen aanpassen. Dierbaar houdt in dat we gebouwen ontwikkelen met een verhaal en schoonheid, gebouwen waar we van gaan houden. Bouwen gaat namelijk uiteindelijk niet over bouwen, maar vooral over leven. Aan het postkantoor in Hoofddorp hebben inwoners herinneringen. Sommigen hebben er nog de post gesorteerd als bijbaantje. Die herinneringen willen we niet verloren laten gaan. Zo willen we bijvoorbeeld de oude, kenmerkende kluis uit de directeurskamer terugbrengen in de entreehal van het nieuwe gebouw."

“Al onze gebouwen moeten zowel gezond zijn voor de mens, als goed voor onze planeet. Dit doen we ook door een slim en energieneutraal gebouw te ontwikkelen, met een gezond binnenklimaat.”

"We brengen daarnaast zo veel mogelijk materialen terug uit het gebouw in het kader van circulariteit.” En dat is de laatste d, die van duurzaamheid. RE:BORN en haar partners werken volgens het urban mining-principe, waarbij materialen van het oude gebouw worden bewaard voor hergebruik. Mohammadi: “Al onze gebouwen moeten zowel gezond zijn voor de mens, als goed voor onze planeet. Dit doen we ook door een slim en energieneutraal gebouw te ontwikkelen, met een gezond binnenklimaat.”

Transformatiefaciliteit vult financieel gat op

RE:BORN kocht het pand zo’n 2,5 jaar geleden. Mohammadi: “Daarmee werden we eigenaar, maar we hielden een gat tussen de aankoop en het verkrijgen van vergunningen. Dat gat moesten we uit eigen middelen financieren. Banken wilden dat gat vanwege onzekerheden en risico’s niet opvullen. De Transformatiefaciliteit durfde dit wel aan.”

RE:BORN is de eerste partij die een financiering uit de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie kreeg, die SVn namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt en beheert. Met een financiering kunnen ontwikkelaars de risicovolle voorfase van woningbouwtransformatieplannen bekostigen. Slob: “Zo kunnen we het project in Hoofddorp versnellen en houden we meer eigen vermogen over. Daarmee kunnen we vanuit ons idealisme meer projecten op andere plekken opstarten. Zo draagt de Transformatiefaciliteit indirect nog eens bij aan het realiseren van 250 (zorg)woningen in Den Haag en Amsterdam.”

Vergroot afbeelding
Mohammadi en Slob kijken op een iPhone naar afbeelding appartementen. Fotograaf: Sushilla Kouwen

Op gebiedsniveau ontwikkelen

“Sinds we in het najaar van 2020 naar buiten gingen met onze plannen, krijgen we veel aanvragen van mensen met interesse in de appartementen”, zegt Slob. “We werken nu samen met de gemeente Haarlemmermeer aan de uitwerking van het plan. Hierbij kijken we nadrukkelijk op gebiedsniveau om de kwaliteit van de openbare ruimte breed te verbeteren en zoeken we de samenwerking met omliggende gebouweigenaren en ontwikkelaars. We zijn blij dat ook de gemeente die integrale benadering heeft opgepakt en we samen naar het gehele centrumgebied van Hoofddorp kijken.”

Gemeente Haarlemmermeer over het project

Jurgen Nobel, wethouder Woningbouw en Stadscentrum: “We moeten heel veel woningen bouwen, in heel Haarlemmermeer. Dit project is een eerste stap in dat proces. Ook willen we het stadscentrum van Hoofddorp een flinke boost geven, zodat het bruist. Met deze ontwikkelingen in het centrum slaan we twee vliegen in één klap.”

De Transformatiefaciliteit is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie investeert de komende jaren flink in bouwen en wonen. Binnen de Transformatiefaciliteit zoekt BZK in samenwerking met SVn naar projecten waar voormalige fabrieks- en industrieterreinen versneld getransformeerd kunnen worden tot woningbouwlocaties.

Over de transformatie in Hoofddorp

Transformatieproject: Voormalig postkantoor

Locatie: Hoofddorp

Ontwikkelaar: RE:BORN

Aantal woningen: 165

Oplevering: eind 2024 / begin 2025 (verwachting)