Aanvraagloket Transformatiefaciliteit geopend

Aanvragen voor voorfinanciering van kansrijke woningbouwprojecten in grote steden kunnen ingediend worden bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hiervoor heeft SVn het aanvraagloket Transformatiefaciliteit in het leven geroepen. Minister Ollongren heeft het loket op 7 februari officieel geopend.

Met de Transformatiefaciliteit richt SVn zich met name op locaties die liggen binnen één van de 50 gemeenten met het grootste woningtekort. Het te lenen bedrag is daarbij vooral bedoeld voor de eerste fase in een project, zoals het verwerven en bouwrijp maken van de grond. Leningen worden onder gunstige voorwaarden verstrekt en hebben een looptijd van maximaal 5 jaar. Het te lenen bedrag kan variëren van €1 mln. tot €3,5 mln.

Cofinanciering

SVn financiert de voorinvesteringen niet volledig, maar doet dat samen met reguliere financiers en lokale overheden. BNG Bank is bereid tot cofinanciering van geschikte projecten, waarmee de slagkracht van de faciliteit verdubbeld. Ook andere financiers kunnen als cofinancier optreden.

Meer informatie

Meer weten? Download de Factsheet of ga naar www.svn.nl/transformatiefaciliteit. Op deze website staat ook met wie u contact kunt opnemen voor het indienen van aanvragen.

Voorwaarden

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor voorfinanciering moeten initiatiefnemers aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er zicht zijn op een sluitende business case. En verwacht SVn dat initiatiefnemers een substantieel eigen vermogen inbrengen van ten minste 10 procent.