Kamerbrief over versnelling woningbouw

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt de Tweede Kamer dat hij de ambities bij de woningbouw wil versnellen en wil inzetten op de bouw van 100.000 woningen per jaar tot en met 2030. Dit moet bereikt worden door jaarlijks 15.000 woningen te realiseren door transformatie van gebouwen die nog geen woning zijn, en met jaarlijks 15.000 zogenoemde flexwoningen (woningen die snel aanpasbaar, verplaatsbaar of demontabel zijn).