Diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

Woningcorporaties verlenen zogeheten diensten van algemeen economisch belang (DAEB). Hun kerntaak is het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens.

In het verlengde hiervan zijn enkele andere activiteiten aangemerkt als DAEB, zoals het bouwen en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed en het investeren in leefbaarheid. Het ontwikkelen van huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en bedrijfsmatig vastgoed behoren daar niet toe: dat zijn niet-DAEB-activiteiten. Bij elkaar vormen deze (kern)taken het afgebakende gebied van de volkshuisvesting. De Woningwet bepaalt dat woningcorporaties hun DAEB-activiteiten moeten scheiden van niet-DAEB-activiteiten.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: