Wijziging saneringskader voor woningcorporaties in consultatie

Op woensdag 26 oktober 2022 gaat de internetconsultatie van start van de wijziging van het Besluit toegelaten instellingen 2015 in verband met het saneringskader voor woningcorporaties. De wijziging geeft verdere uitwerking aan de wijziging van het saneringskader en biedt daarbij onder andere de randvoorwaarden. De Eerste en Tweede Kamer keurden de wetswijziging onlangs goed. Reageren op de internetconsultatie kan tot en met 28 november 2022.

In het besluit zijn randvoorwaarden opgenomen waarbinnen de adviescommissie haar werkzaamheden mag uitvoeren. De commissie adviseert over welke werkzaamheden tot noodzakelijke werkzaamheden behoren en de rol van regiocorporaties. De randvoorwaarden gaan onder andere over de samenstelling, benoeming en werkwijze van de adviescommissie. Ook worden uitgangspunten van het advies vastgelegd en worden handvatten gegeven voor de rolverdeling van regiocorporaties. 

Het saneringskader helpt woningcorporaties in financiële moeilijkheden de sociale woningvoorraad in stand te houden. Het laat stappen zien die de corporaties dienen te nemen om de voorraad te behouden tegen zo laag mogelijke kosten. Pas als blijkt dat collega-corporaties in de regio geen oplossing kunnen bieden, kan saneringssteun worden verleend. Die steun is voor activiteiten die behoren tot Diensten van Algemeen Economisch Belang en bedoeld voor de instandhouding van de sociale woningvoorraad. Hierover geeft adviescommissie haar advies.

Reageren op de wetswijziging

Iedereen die dat wil, kan tot en met 28 november 2022 de wet lezen en reageren via internetconsultatie.